Diabetes


Wanneer uw huisarts bij IZER is aangesloten en bij u de chronische ziekte Diabetes type 2 is vastgesteld, kan het zijn dat u binnen het (keten)zorgpad Diabetes valt. U kunt dit navragen bij uw huisarts.

Indien u als patiënt tot het zorgpad Diabetes behoort, betekent dit dat u door een keten van zorgprofessionals zo optimaal mogelijk behandeld wordt voor uw chronische ziekte. IZER ondersteunt de zorgprofessionals onder andere door het fungeren als schakel tussen zorgprofessionals en zorgverzekeraar, het maken van afspraken over de zorg die geboden wordt en de geleverde kwaliteit .

Op de pagina “Het IZER-programma” is meer informatie te vinden over het zorgpad Diabetes. Onder "aangesloten zorgprofessionals"  vindt u meer informatie over de aangesloten zorgprofessionals. Wilt u snel een aangesloten zorgprofessional vinden? Kijk dan bij zorg in de buurt