Het IZER-programma


Wanneer uw huisarts bij IZER is aangesloten en bij u de chronische ziekte Diabetes type 2 is vastgesteld, kan het zijn dat u binnen het (keten)zorgpad Diabetes valt. U kunt dit navragen bij uw huisarts.

Als u als patiënt binnen het IZER-programma voor Diabetes type 2 valt, kunt u de volgende zorg verwachten:

Standaard controles

Een tot vier maal per jaar komt u op controle bij de praktijkondersteuner (POH) en/of huisarts. Tijdens deze controles wordt uw gezondheid ten aanzien van uw Diabetes uitvoerig gecontroleerd en besproken. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Bloedsuiker en bloedwaardes

Wanneer de praktijkondersteuner het noodzakelijk vindt, wordt uw bloedsuikerwaarde geprikt en bepaald. Aan de hand van de uitslag wordt beoordeeld of u medicatie nodig heeft of dat de medicatie moet worden aangepast. Minstens een keer per jaar laat uw huisarts of praktijkondersteuner uw bloed prikken om ook andere bloedwaardes te onderzoeken. De uitslagen hiervan komen direct binnen in het Portavita systeem. Portavita is een computer informatie systeem waar de zorgprofessionals mee werken.

Bloeddrukmeting 

Bij elke controle wordt uw bloeddruk gecontroleerd. Een hoge bloeddruk komt namelijk twee keer zo vaak voor bij mensen met Diabetes als bij mensen zonder Diabetes. Door Diabetes kunnen de bloedvaten minder soepel zijn, waardoor de bloeddruk hoger wordt. Daarnaast veroorzaken veranderingen in de insulinehuishouding ook een hoge bloeddruk. Ook wordt de bloeddruk hoger door overgewicht, vet en zout eten en weinig bewegen. 

Voetcontrole

De praktijkondersteuner onderzoekt of u problemen heeft aan uw voeten die te maken hebben met uw Diabetes. Voetproblemen komen bij Diabetespatiënten vaak voor. Ook beoordeelt de praktijkondersteuner of het verstandig is om u door te verwijzen naar een podotherapeut. Afhankelijk van de ernst van de voetproblemen wordt uw verwijzing vergoed. 

Oogcontrole

Eenmaal per drie jaar wordt u geadviseerd om uw ogen te laten controleren bij een optometrist. Deze controle is nodig omdat u door uw Diabetes een grotere kans heeft op complicaties. Veel mensen met Diabetes krijgen er vroeg of laat mee te maken, in meer of mindere mate. Meestal is het ook het eerste merkbare gevolg van Diabetes. Zelfs bijna de helft van de mensen met Diabetes type 2 heeft op het moment van de diagnose al oogafwijkingen. 

Voeding en leefstijl

Voeding en leefsstijl zijn belangrijk voor het onder controle houden, verminderen of soms zelfs doen verdwijnen van uw klachten. Een gezonde voeding en levensstijl kunnen er namelijk voor zorgen dat uw bloedsuikerwaarde daalt en u uiteindelijk soms geen medicatie meer nodig heeft. Iedere controle zal dit onderwerp worden besproken. Vaak zal u worden doorverwezen naar een diëtist.