Vergoeding voetzorg


Uw huisarts is aangesloten bij IZER. Wij hebben als doel om de zorg voor diabetespatiënten kwalitatief hoog te houden en de kosten zo laag mogelijk. Voetzorg is belangrijk voor diabetespatiënten.

De vergoeding die u voor voetzorg ontvangt, hangt af van het behandelplan zoals deze is opgesteld door uw podotherapeut en het zorgprofiel dat u heeft. Heeft u zorgprofiel 1 dan krijgt u ieder jaar een voetonderzoek (screening) bij uw huisarts, podotherapeut of medisch specialist. De kosten van dit onderzoek worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Heeft u zorgprofiel 2 dan stelt de podotherapeut een behandelplan op waarin bepaald werd hoeveel en welke behandelingen worden uitgevoerd en door welke pedicure. De pedicure moet een samenwerkingsovereenkomst hebben met de podotherapeut. Alleen medische voetzorghandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het eigen risico wordt niet belast.

Bijvoorbeeld: als er geen medische indicatie is voor het knippen van de nagels, dan is het knippen van de nagels niet in het behandelplan opgenomen. Het is afhankelijk van de zorgverzekering of deze kosten gedeclareerd kunnen worden.  

Samengevat: 
Om de voetzorg vergoed te krijgen, is het belangrijk dat u let op het volgende:

  • De huisarts of praktijkondersteuner verwijst u naar de podotherapeut;
  • U heeft zorgprofiel 1 dan worden uw voeten een keer per jaar gescreend. Dit onderzoek wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
  • U heeft een zorgprofiel 2 of hoger. De podotherapeut stelt een behandelplan op. De noodzakelijke behandelingen uit dit behandelplan worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Heeft u vragen over voetzorg? Stel deze dan aan uw huisarts of praktijkondersteuner. Ook is er de mogelijkheid om uw vragen te mailen naar voetzorg@izer.nl.