Vergoeding voetzorg


Uw huisarts is aangesloten bij IZER. Wij hebben als doel om de zorg voor diabetespatiënten kwalitatief hoog te houden en de kosten zo laag mogelijk. We doen dit door contracten af te sluiten met bijvoorbeeld pedicures. Om de zorg kwalitatief hoog te houden heeft IZER besloten dat er vanaf 2016 alleen nog medisch pedicures kunnen aansluiten.

Wat betekent dit voor u?
Om de voetzorg vergoed te krijgen, is het belangrijk dat u let op het volgende:
  • De huisarts of praktijkondersteuner verwijst u naar de pedicure;
  • De medisch pedicure is aangesloten bij IZER;
  • U heeft een zorgprofiel 2 of hoger, vastgesteld door de podotherapeut en/of praktijkondersteuner.


Uiteraard bent u niet verplicht om naar een pedicure te gaan die bij IZER aangesloten is. Dit heeft echter wel gevolgen voor uw vergoeding.

Vragen
Wij begrijpen dat deze verandering gevolgen voor u kan hebben en dat dit vragen oproept. Uw huisarts is op de hoogte van deze wijziging en met vragen kunt u bij hem of haar terecht. Ook is er de mogelijkheid om uw vragen te mailen naar voetzorg@izer.nl.