Het IZER-programma


Wanneer u als patiënt binnen het IZER-programma voor hart en vaatziekten valt mag u veel verwachten van de zorg die u geboden wordt. Maar wat precies? 

Jaarlijkse controle

Binnen het ketenzorgprogramma heeft u een jaarlijks controlegesprek met de praktijkondersteuner. In dit gesprek worden de laboratorium uitslagen met u besproken en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Tijdens het  lichamelijk onderzoek wordt er gekeken naar gewicht, tailleomtrek en bloeddruk. Met deze gegevens bekijkt de praktijkondersteuner samen met u hoe u het risico op hart en vaatziekten kunt verkleinen. Zo nodig wordt de huisarts gevraagd mee te kijken.

Voeding en leefstijl

De belangrijkste behandeling om het risico op hart en vaatziekten of herhaling daarvan te verminderen is door het creëren van een gezonde leefstijl. Onder leefstijl valt het bewegen, voeding en stoppen met roken. Hoe gezond uw leefstijl is kunt u testen op testjeleefstijl.nl. Tijdens het consult zal ook aandacht besteed worden aan wat u zou willen bereiken in het verminderen van het risico. Omdat er sprake is van een zorgketen zijn er naast de zorgprofessionals in de praktijk ook andere zorgprofessionals betrokken bij de zorg. Zo kunt u  naar de diëtiste gaan om uw voedingspatroon te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed omdat het gaat om ketenzorg.

Medicatie

Naast het verbeteren van uw leefstijl kunt u ook behandeld worden met medicatie om uw bloeddruk of cholesterol te verlagen. Ook deze twee waarden hebben invloed op het risico op hart en vaatziekten. Als u vragen heeft dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw zorgverlener in de huisartsenpraktijk.

Hart en vaatziekten - CVRM

Op deze patiëntenpagina wordt gesproken over het zorgprogramma hart en vaatziekten. In de huisartsenpraktijk wordt vaak gesproken over CVRM. Dit staat voor Cardio Vasculair Risico Management. Ofwel het managen van het risico op hart en vaatziekten.