Het IZER-programma


Wanneer uw huisarts bij IZER is aangesloten en er bij u een chronische hart- en vaatziekte is vastgesteld of een verhoogd risico hierop, kan het zijn dat u binnen het (keten)zorgpad hart- en vaatziekte (CVRM) valt. U kunt dit navragen bij uw huisarts. 

Als u als patiënt binnen het IZER-programma voor hart- en vaatziekten valt, kunt u de volgende zorg verwachten:

Jaarlijkse controle

Binnen het ketenzorgprogramma heeft u een jaarlijks controlegesprek met de praktijkondersteuner. In dit gesprek worden de laboratoriumuitslagen met u besproken en wordt er lichamelijk onderzoek gedaan. Tijdens het lichamelijk onderzoek wordt er gekeken naar gewicht, tailleomtrek en bloeddruk. Met deze gegevens bekijkt de praktijkondersteuner samen met u hoe u het risico op hart en vaatziekten kunt verkleinen. Zo nodig wordt de huisarts gevraagd mee te kijken.

Voeding en leefstijl

De belangrijkste behandeling om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen, is door het creëren van een gezonde leefstijl. Onder leefstijl valt bewegen, voeding en roken. Tijdens het consult zal ook aandacht besteed worden aan wat u wilt bereiken in het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Omdat er sprake is van een zorgketen, zijn er naast de zorgprofessionals in de praktijk ook andere zorgprofessionals betrokken bij de zorg. Zo kunt u naar de diëtiste gaan om uw voedingspatroon te bespreken en waar mogelijk te verbeteren. De kosten worden door de zorgverzekeraar vergoed, omdat het gaat om ketenzorg.

Medicatie

Naast het verbeteren van uw leefstijl, kunt u ook behandeld worden met medicatie om uw bloeddruk of cholesterol te verlagen. Ook deze twee waarden hebben invloed op het risico op hart- en vaatziekten. Als u vragen heeft, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met uw zorgverlener in de huisartsenpraktijk.

Hart en vaatziekten - CVRM

Op deze patiëntenpagina wordt gesproken over het zorgprogramma hart- en vaatziekten. In de huisartsenpraktijk wordt vaak gesproken over CVRM. Dit staat voor Cardio Vasculair Risico Management. Ofwel: het managen van het risico op hart- en vaatziekten.