COPD


Wanneer uw huisarts bij IZER is aangesloten en bij u de chronische ziekte COPD is vastgesteld, kan het zijn dat u binnen het (keten)zorgpad COPD valt. U kunt dit navragen bij uw huisarts. 

Indien u als patiënt tot het zorgpad COPD behoort, betekent dit dat u door een keten van zorgprofessionals zo optimaal mogelijk behandeld wordt voor uw chronische ziekte. IZER ondersteunt deze zorgprofessionals onder andere door het fungeren als tussenschakel tussen zorgverlener en zorgverzekeraar, het maken van afspraken over de zorg die gegeven wordt en de geleverde kwaliteit. 

Op de pagina “Het IZER-programma” is meer informatie te vinden over het zorgpad COPD. Onder "aangesloten zorgprofessionals" vindt u meer informatie over de aangesloten zorgprofessionals. Wilt u snel een aangesloten zorgprofessional vinden? Kijk dan bij zorg in de buurt.