Aangesloten zorgprofessionals


Voor advies en begeleiding bij voeding en bewegen kan het zijn dat u wordt doorverwezen naar andere zorgprofessionals. De huisarts en/of praktijkondersteuner zal u doorverwijzen naar een bij IZER aangesloten zorgprofessional. Hier zijn een aantal redenen voor:


  • Alle aangesloten zorgprofessionals werken met het Portavita systeem. Hierdoor kan de huisarts meekijken in het consult van bijvoorbeeld de diëtist. 
  • Alle aangesloten zorgprofessionals werken met gezamenlijke werkafspraken.
  • Maar let op! Bij COPD zijn er op dit moment helaas uitzonderingen wat betreft de vergoeding van het doorverwijzen. Hierdoor zal u (afhankelijk van uw aanvullende verzekering) rekening moeten houden met een mogelijke bijdrage vanuit het eigen risico. Zo worden:

  1. Bloedprikken en laboratorium kosten behoren niet tot de standaard controle en worden helaas niet uit de basisverzekering vergoed. 
  2. Een consult bij de diëtist wordt wel uit de basisverzekering vergoed. Het betreft hier 3 uur per kalenderjaar.
  3. Een consult bij de fysiotherapeut wordt wel vergoed. IZER is in gesprek met fysiotherapeuten in de regio. Concrete afspraken over hun deelname aan het IZER-programma zijn echter nog niet gemaakt. 

Zorg in de buurt

In de zoekmodule Zorg in de Buurt, kunt u gemakkelijk aangesloten zorgprofessionals bij u in de buurt opzoeken. Staat een zorgprofessional waar u geregeld komt er niet tussen? Dan is hij of zij (nog) niet bij IZER aangesloten. 

LET OP! Er zijn nieuwe richtlijnen voor de zorg aan COPD patiënten. Binnenkort wordt deze pagina geüpdatet met de nieuwe richtlijnen.