Algemeen


IZER organiseert en structureert de ketenzorg voor chronisch zieken en ouderen door het oprichten en inrichten van (keten)zorgpaden. IZER biedt ketenzorgpaden voor de chronische ziekten; Diabetes, CVRM, COPD. Een ketenzorgpad voor ouderenzorg is in opkomst.Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunt IZER honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk. 

Naast ondersteuning op ketenzorgniveau, ondersteunt IZER haar huisartsen ook op praktijkniveau. Door het detacheren van POH Somatiek en POH GGZ en waar mogelijk in te spelen op ontwikkelingen die de huisartsenpraktijk raken, zorgt IZER ervoor dat de huisarts meer tijd heeft voor de kern van het vak: huisartsgeneeskunde.