Algemeen


IZER organiseert en structureert de ketenzorg voor chronisch zieken en ouderen door het oprichten en inrichten van (keten)zorgpaden. Wij bieden ketenzorgpaden voor de chronische ziekten diabetes, CVRM en astma/COPD. Een ketenzorgpad voor ouderenzorg is in opkomst. 

Met deskundig kantoorpersoneel en professionele praktijkverpleegkundigen ondersteunen we honderden zorgprofessionals in de regio bij het implementeren van de ketenzorgpaden binnen de praktijk. 

Naast ondersteuning op ketenzorgniveau, ondersteunen we onze huisartsen ook op praktijkniveau. Door het detacheren van praktijkondersteuners somatiek en GGZ en waar mogelijk in te spelen op ontwikkelingen die de huisartsenpraktijk raken, zorgen we ervoor dat de huisarts meer tijd heeft voor de kern van het vak: huisartsgeneeskunde.