Klachtenregeling


Heeft u een klacht over ons? Neem dan contact op met het secretariaat, via info@rijnmonddokters.nl of 010-750 15 00. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. We horen het graag als u ontevreden bent. Zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Klik hier om uw klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris indien wij er samen niet zijn uitgekomen.

Op www.skge.nl kunt u meer lezen over de klachtenprocedure.

Download informatie klachtenregeling