Werken bij IZER


Rijnmond Dokters, voorheen IZER, is een zorggroep van en voor huisartsen in de regio Rotterdam-Rijnmond. Rijnmond Dokters zet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen. Wij streven dit doel na door het vergroten van de kennis van onze zorgverleners, het ondersteunen van de huisarts en het creëren van een sterk netwerk door het maken van goede samenwerkingsafspraken.

Binnen de chronische zorg is Rijnmond Dokters dé schakel tussen zorgverzekeraar en zorgprofessional. We organiseren en structureren de ketenzorg door het oprichten en inrichten van zorgprogramma's. Daarnaast ondersteunen wij bij ons aangesloten huisartspraktijken bij de uitvoer van deze ketenzorgprogramma's met de inzet van praktijkverpleegkundigen. We hebben inmiddels ruim 350 (huisarts)leden en ruim 110 mensen in dienst; circa 40 hebben een ondersteunende functie op kantoor en de praktijkondersteuners worden gedetacheerd.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Beleidsadviseur mentale gezondheid
Praktijkverpleegkundige (POH S)