Werken bij IZER


IZER is een zorggroep van huisartsen gericht op eerstelijns ketenzorg in de regio Rotterdam. Binnen de chronische zorg is IZER dé schakel tussen zorgverzekeraar en zorgprofessional. IZER organiseert en structureert de ketenzorg voor chronisch zieken en ouderen door het oprichten en inrichten van zorgprogramma's. Daarnaast ondersteunen wij bij ons aangesloten huisartspraktijken bij de uitvoer van deze ketenzorgprogramma's met de inzet van praktijkverpleegkundigen.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Praktijkverpleegkundige (POH-S)