Leden


De IZER coöperatie bestaat uit praktijkhoudende huisartsenleden. Onder toeziend oog van de Raad van Toezicht worden de huisartsenleden vertegenwoordigd door een huisartsenbestuur. Zes keer per jaar komt het bestuur samen om namens de huisartsenleden de organisatie van IZER te bespreken. Belangrijke beleids- en koerswijzigingen worden twee maal per jaar geagendeerd op de Algemene Ledenvergadering. Ieder huisartsenlid heeft het recht op de hoogte te zijn van het beleid van haar organisatie. En ieder huisartsenlid heeft recht op inspraak. 

Op dit gedeelte van de website zijn vergaderstukken en actuele informatie aangaande de coöperatie te raadplegen. Alleen huisartsenleden hebben toegang tot deze informatie. Bent u IZER lid maar heeft u nog geen inlogcode? Vraag dan nu een inlogcode aan via relatiebeheer@rijnmonddokters.nl.