Nieuws en berichten


Alles
GGZ (c)
Ketenzorg (c)
Ouderenzorg (c)
Scholing (c)
Zorg op afstand (c)
Standpunt Spirometrie en hercertificatie CASPIR Het standpunt over het wel of niet opstarten van spirometrie blijft ten opzichte van 6 oktober jl. onverminderd van kracht. 2 feb 2021 - Astma, COPD, Ketenzorg (c)
Wat te doen na een suïcide? In de regio Rijnmond doen jaarlijks ruim 900 mensen een suïcidepoging. Na een mislukte poging pleegt 10% op een later tijdstip alsnog een geslaag... 29 jan 2021 - GGZ, GGZ (c), Ketenzorg (c)
COVID-19-VACCINATIE - Live uitzending voor alle zorgprofessionals Het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werken samen met MedischeSc... 7 jan 2021 - GGZ (c), Ketenzorg (c), Scholing (c)
Begrijpelijke P-regels verdienen extra aandacht Direct na de start van OPEN verdiepte het team van Huisartsenpraktijk West – GC Krimpen – zich uitvoerig in alle beschikbare informatie. D... 10 dec 2020 - Algemeen, OPEN, Zorg op afstand (c)
Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat openen EerstelijnPlus Rotterdam Voor veel klachten aan het bewegingsapparaat kunt u als huisarts heel goed zelf de diagnose stellen, een behandeladvies opstellen of verwijzen. Er zij... 6 nov 2020 - Algemeen, Ketenzorg (c), Meekijkconsult
Keuzehulp bij somberheid en depressie voor huisartsenpraktijken Deze digitale tips kunnen helpen bij vragen die uw patiënten en hun naasten hebben over somberheid en depressie. 5 nov 2020 - Algemeen, GGZ, GGZ (c), Verslaving
loading