GGZ


Alle huisartsenpraktijken hebben er mee te maken: chronisch psychiatrische patiënten. Sinds de gewijzigde structuur van de geestelijke gezondheidszorg, wordt minder complexe zorg verplaatst van de GSGGZ naar de GBGGZ en de huisartsenzorg. 

De huisarts ziet meer patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA's). De uitdaging ligt in de vraag hoe we als huisarts met een beperkter aantal spelers toch goede zorg kunnen blijven leveren. Samenwerking in en rond de huisartsenpraktijk is meer dan ooit nodig. Optimaal gebruikmaken van elkaars capaciteiten als huisarts, POH-GGZ, psychologen en psychiaters leidt tot een zo intensief als mogelijk en kort als nodige begeleiding en behandeling. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de kwaliteit van leven voor deze patiënten omhoog gaat.

Een krachtige GGZ
Binnen IZER omarmen we de gedachte om een krachtige GGZ in te zetten. We maken afspraken met en verbeteren de communicatie tussen de diverse zorgverleners, zodat over- of onderbehandeling ondervangen wordt. We wijzen huisartsen op de mogelijkheid van consultatie bij twijfel over de juiste behandeling en het inzetten van medicatie. Maar we zijn ook in gesprek met de zorgverzekeraar en we werken aan de ontwikkeling van zorgpaden. Alles met het doel om de kwaliteit van leven van de patiënten te verbeteren.