Ketenzorg


Om iedereen optimaal te kunnen behandelen en de zorg betaalbaar te houden, zijn veranderingen nodig in de organisatie en de kwaliteit van de zorg aan chronisch zieken. Wijkgerichte en transparante eerstelijns ketenzorg biedt hierbij uitkomst. 

Door chronisch zieken dichtbij huis gestructureerde en geprotocolleerde zorg te bieden binnen een netwerk van samenwerkende zorgprofessionals, kunnen complicaties en exacerbaties worden beperkt. Daarnaast leidt georganiseerd samenwerken tot een efficiëntere behandeling van de patiënt. 

IZER organiseert en structureert de ketenzorg voor chronisch zieken en ouderen door het oprichten en inrichten van (keten)zorgpaden. IZER biedt gecontracteerde ketenzorgpaden voor Diabetes, COPD en CVRM. Een ketenzorgpad voor ouderenzorg is in opkomst.