Consultatie


Substitutie van zorg betekent het verplaatsen van het hoofdbehandelaarschap van de tweede naar de eerste lijn, of het hoofdbehandelaarschap langer behouden in de eerste lijn. IZER heeft afspraken gemaakt met Zilveren Kruis over substitutie voor de diverse zorgprogramma's. Deze zijn terug te vinden in onze contracten met onze huisartsenleden. Substitutie van zorg kan worden bereikt door:
  1. Het aantal verwijzingen naar de tweede lijn te verminderen;
  2. Patiënten uit de tweede lijn terug te verwijzen naar de eerste lijn.


De beste zorg op de juiste plaats

Substitutie van zorg heeft veel invloed op de huisartspraktijk, want de complexiteit van de zorgvragen neemt toe. Om onze huisartsen hierin te ondersteunen kunnen zij gebruik maken van e-consultatie. Een voorbeeld hiervan is het meekijkconsult via Portavita.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze substitutieafspraken? Neem dan contact met ons op via info@izer.nl.