Longnetwerk Fysiotherapeuten Rotterdam


Medio 2015 is er, naar aanleiding van een overleg tussen IZER en het SFG, de wens uitgesproken een netwerk van fysiotherapeuten te formeren in Rotterdam e.o. De fysiotherapeuten dienen voldoende kennis in huis te hebben om deze optimale longzorg te bieden.

Om de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn te optimaliseren is Longnetwerk Rotterdam opgericht, in het kort “LEF”, Begin dit jaar hebben alle Rotterdamse ziekenhuizen een intentieverklaring getekend over samenwerking met LEF.

Alle fysiotherapeuten in het Rotterdamse zijn uitgenodigd om lid te worden van de vereniging. Een lidmaatschap is niet vrijblijvend, maar gericht op eenheid en transparantie in de fysiotherapeutische behandeling, daarnaast op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het volgen van de gezamenlijk opgestelde protocollen. 

LEF wil voortdurend de kwaliteit van de longzorg verbeteren en organiseert daarom jaarlijks 2-3 bijeenkomsten, zowel met 1e als 2e lijns fysiotherapeuten, om kennis en ervaringen te delen en elkaar scherp te houden!

Vanuit IZER hebben we deze samenwerking niet alleen geïnitieerd maar blijven we ook in de toekomst steeds betrokken bij de ontwikkelingen. Hierin is vooral belangrijk dat de zorg die de fysiotherapeuten leveren aansluit bij de wensen van IZER.