Kwaliteitsbeleid


Binnen IZER streven we naar een kwaliteitssysteem waar onze huisartsen zich achter kunnen scharen. Het doel van het kwaliteitssysteem is het ondersteunen van uw praktijk, via diverse interventies, bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg van uw patiënt. We gaan uit van vier pijlers: 
 • geleverde zorg
 • patiënten ervaringen
 • transparantie
 • medewerkerstevredenheid
Het kwaliteitssysteem bestaat uit een aantal onderdelen:
 1. Praktijkbezoek Specialistisch verpleegkundigen
 2. Consultatie kaderhuisartsen en Specialistisch verpleegkundigen
 3. Scholingen en trainingen
 4. Coaching on the job
 5. Monitoring indicatoren
 6. Ondersteuning verbeterplannen
 7. Kwaliteitsgroepen
 8. Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten
 9. Ondersteuning NHG-accreditatie
 10. Lean werken/
 11. Kennisbank/protocollenbank
 12. AVG consulent
Alle onderdelen zijn toegankelijk voor de deelnemende praktijken. Een aantal onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn verplicht, zoals de monitoring van de indicatoren en de Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten.

Indicatoren
Het monitoren van indicatoren blijft een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem. Belangrijk is wel dat er gewerkt wordt met indicatoren die relevant zijn en waarbij verbetering van de indicator ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. De professional moet betrokken worden bij het vaststellen van de indicator en het aantal indicatoren moet beperkt zijn.

We gaan werken met drie soorten indicatoren:

InEen/NHG-indicatoren
Deze indicatoren zijn door InEen/NHG vastgesteld en worden jaarlijks gemonitord. Het betreft hier dezelfde indicatoren die worden gebruikt in de landelijke Spiegel- en benchmark. Deze indicatorengroep is voor alle praktijken een verplicht onderdeel.

Focusindicatoren
De kwaliteitsgroepen kiezen vanuit de InEen-indicatorenset een aantal indicatoren waarop IZER zich de komende twee jaar focust. Het betreft hier de indicatoren waarbij het verbeterpotentieel het grootst is.

Eigen indicatoren
Praktijken die op de InEen/NHG-indicatoren en focusindicatoren goed scoren en hier geen ‘verbeter-uitdaging’ hebben, wordt gevraagd om zelf met twee indicatoren of verbetersuggesties te komen. Praktijken die deze uitdaging aangaan, noemen we ‘excellente-praktijken’. Deze praktijken ontvangen een tegemoetkoming in de kosten die zij maken bij het behalen van de eigen indicatoren/doelen.

Monitoring van de indicatoren vindt elk kwartaal plaats vanuit VIPLive en tijdens de jaarlijkse Spiegel- en benchmark. Hoewel tijdens de Spiegel- en Benchmark aandacht is voor alle indicatoren, is er extra aandacht voor de focusindicatoren. Voor alle indicatoren werken we met minimale streefwaarden. Praktijken krijgen twee jaar de tijd om hun focusindicatoren te verbeteren tot de vastgestelde norm.

Download de brochure 'Kwaliteitsbeleid IZER 2019'

Kwaliteitsgroepen IZER
De kwaliteitsgroep is een team dat op een gestructureerde manier naar kwaliteit kijkt per zorgprogramma. Ze bespreken nieuwe ontwikkelingen vanuit het standpunt van de patiënt en de zorgprofessional en leggen deze voor aan het bestuur. Binnen IZER zijn er vier kwaliteitsgroepen: Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg. De kwaliteitsgroep bestaat uit één kaderhuisarts, twee huisartsen, twee tot drie praktijkondersteuners en één tot twee specialistisch verpleegkundigen.

De kwaliteitsgroepen spelen een belangrijke rol in de vorming, implementatie en evaluatie van het kwaliteitsbeleid van IZER.
Lees meer over de kwaliteitsgroepen