Kwaliteitsbeleid


Binnen IZER streven we naar een kwaliteitssysteem waar onze huisartsen zich achter kunnen scharen. Het doel van het kwaliteitssysteem is het ondersteunen van uw praktijk, via diverse interventies, bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor uw patiënt.

IZER gaat uit van vier pijlers: 
 • Geleverde zorg
 • Patiënten ervaringen
 • Transparantie
 • Medewerkerstevredenheid
Het kwaliteitssysteem bestaat uit een aantal onderdelen:
 1. Praktijkbezoek​
 2. Consultatie verpleegkundig consulent chronische zorg (Viplive)​
 3. Consultatie kaderhuisarts (Viplive)​
 4. Scholingen en e-learning​
 5. Intervisie​
 6. Coaching on the job​
 7. Kijken bij de buren​
 8. Kennisbank​
 9. Programma NHG-Accreditatie ​
 10. Workshop Lean management​
 11. Steun/ vergoedingen innovaties ​
 12. QuickScan AVG ​
 13. GLI​
 14. Totaalpakket GGZ incl. eHealth​
 15. Eerstelijnsoogzorg​
 16. Meekijkconsult​
 17. Vipapp

Alle onderdelen zijn toegankelijk voor de deelnemende praktijken. Een aantal onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn verplicht, zoals de monitoring van de indicatoren en de Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten.

Indicatoren
Het monitoren van indicatoren blijft een belangrijk onderdeel van het kwaliteitssysteem. Belangrijk is wel dat er gewerkt wordt met indicatoren die relevant zijn en waarbij verbetering van de indicator ook daadwerkelijk een bijdrage levert aan de kwaliteit van zorg. De professional moet betrokken worden bij het vaststellen van de indicator en het aantal indicatoren moet beperkt zijn.

We werken met drie soorten indicatoren:
 • InEen/NHG-indicatoren
  Deze indicatoren zijn door InEen/NHG vastgesteld en worden jaarlijks gemonitord. Het betreft hier dezelfde indicatoren die worden gebruikt in de landelijke Spiegel- en benchmark. Deze indicatorengroep is voor alle praktijken een verplicht onderdeel.
 • Focusindicatoren
  De kwaliteitsgroepen kiezen vanuit de InEen-indicatorenset een aantal indicatoren waarop IZER zich de komende twee jaar focust. Het betreft hier de indicatoren waarbij het verbeterpotentieel het grootst is.
 • Eigen indicatoren
  Praktijken die op de InEen/NHG-indicatoren en focusindicatoren goed scoren en hier geen ‘verbeter-uitdaging’ hebben, wordt gevraagd om zelf met twee indicatoren of verbetersuggesties te komen. Praktijken die deze uitdaging aangaan, noemen we ‘excellente-praktijken’. Deze praktijken ontvangen een tegemoetkoming in de kosten die zij maken bij het behalen van de eigen indicatoren/doelen.
Monitoring van de indicatoren vindt elk kwartaal plaats vanuit VIPLive en tijdens de jaarlijkse Spiegel- en benchmark. Hoewel tijdens de Spiegel- en Benchmark aandacht is voor alle indicatoren, is er extra aandacht voor de focusindicatoren. Voor alle indicatoren werken we met minimale streefwaarden. Praktijken krijgen twee jaar de tijd om hun focusindicatoren te verbeteren tot de vastgestelde norm.

Als een praktijk niet voldoet aan de basiskwaliteit of aan de randvoorwaarden zoals IZER deze vastgesteld heeft dan heeft dit consequenties voor de ketenzorg. In het Escalatiemodel zijn deze consequenties vastgelegd.

Escalatiemodel

Download de folder 'Kwaliteitsbeleid IZER 2019'

Kwaliteitsgroepen IZER
De kwaliteitsgroep is een team dat op een gestructureerde manier naar kwaliteit kijkt per zorgprogramma. Ze bespreken nieuwe ontwikkelingen vanuit het standpunt van de patiënt en de zorgprofessional en leggen deze voor aan het bestuur. Binnen IZER zijn er vier kwaliteitsgroepen: Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg. De kwaliteitsgroep bestaat uit één kaderhuisarts, twee huisartsen, twee tot drie praktijkondersteuners en één tot twee specialistisch verpleegkundigen.

De kwaliteitsgroepen spelen een belangrijke rol in de vorming, implementatie en evaluatie van het kwaliteitsbeleid van IZER.
Lees meer over de kwaliteitsgroepen