Protocollenbank


Op deze pagina vindt u een overzicht van voorbeelddocumenten die u nodig heeft voor de NHG-Praktijkaccreditering versie 3.0 ten behoeve van de audit. Echter, u hoeft deze documenten niet te plaatsen op het NPA-web. IZER heeft met NPA afgesproken dat de auditor voor de audit tijdelijk toegang krijgt tot de website van IZER en toegang heeft tot de benodigde documenten.

Het is wel verstandig om de aangepaste protocollen te archiveren zodat iedere medewerker erbij kan, denk aan de cloud of dropbox. De protocollenbank is alleen beschikbaar voor deelnemers aan dit programma. 
De kwaliteitsnormen zijn ingedeeld in vier domeinen:

Domein 1. Samen leren en verbeteren op orde
Domein 2. Zorg op orde
Domein 3. Team op orde
Domein 4. Praktijk op orde