VIP app


De VIP app is een samenwerkingsapp waarmee u op eenvoudige wijze kunt communiceren met het netwerk rondom uw kwetsbare patiënt. Het werkt hetzelfde als WhatsApp. Een groot voordeel is dat u vanuit de beveiligde app passages kunt plaatsen in uw HIS. 

Het initiatief om de app te gaan gebruiken ligt bij de huisartsenpraktijk. De huisarts, POH of verpleegkundig specialist kijken of de app een meerwaarde heeft in overleg met de patiënt en zijn of haar netwerk. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Op het moment dat u wilt starten met de samenwerkingsapp, krijgt u ter introductie een lunchworkshop aangeboden. Tijdens de workshop krijgt u uitleg over het gebruik van de app. Als u met uw praktijk deelneemt aan het zorgpad Ouderenzorg van IZER, ontvangt u € 500,00 ter compensatie voor de tijdsinvestering van de workshop.

Meer informatie over de app
In de video 'Samenwerken via de Calculus VIP app' laat huisartsenorganisatie Unicum zien hoe zij de app gebruiken en wat de meerwaarde is.Starten met de app
Als u wilt starten met de app of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Anita Krans (A.Krans@rijnmonddokters.nl) of Wilma Stolk (W.stolk@rijnmonddokters.nl).

FOLDER DOWNLOADEN