CVRM


Het zorgprogramma CVRM is ontwikkeld door de kwaliteitsgroep CVRM. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit (kader)huisartsen, praktijkverpleegkundigen en Verpleegkundig consulenten CVRM.

Samen ontwikkelen zij protocollen en richtlijnen op basis van de vigerende richtlijnen (NHG, Vitale vaten). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma CVRM wordt per 1 januari 2016 gefinancierd met een integraal tarief. Dit houdt in dat de zorg voor de patienten behorende tot dit zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Het integrale tarief wordt via de IZER uitbetaald aan huisartsen en ketenpartners.

Instroommomenten zorgprogramma

1 april
1 oktober

Documentatie

Voor inzage in documentatie, gerelateerd aan het zorgprogramma CVRM, dient u in te loggen. Neemt u wel deel aan dit zorgprogramma, maar heeft u nog geen account? Klik hier om u aan te melden.

Informatie en aansluiten

Voor meer informatie over het zorgprogramma CVRM, contracteren of samenwerken kunt u contact opnemen via info@rijnmonddokters.nl