Protocollen


Bloeddrukmeting nieuwe stijl

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van iemand zijn bloeddruk is het volgens de NHG-standaard van belang om gebruik te maken van: 24-uurs bloeddrukmetingen, geprotocolleerde thuismetingen of een 30-minutenmeting op de praktijk. Van deze geprotocolleerde bloeddrukmetingen staan de documenten hieronder. Daarnaast is er, als geheugensteuntje, een stappenplan ontwikkeld om op de praktijk te gebruiken. In dit stappenplan wordt stap-voor-stap beschreven hoe de HIS-registratie plaatsvindt. Aan alle aangesloten huisartsen en praktijkondersteuners wordt geadviseerd te werken met deze protocollen.

IZER-protocol Bloeddrukmeting
IZER-protocol 30-Minutenbloeddrukmeting
IZER-protocol 24-Uursbloeddrukmeting
IZER-protocol Thuisbloeddrukmeting

Voor het downloaden van documenten dient u ingelogd te zijn.