Diabetes


Het zorgprogramma diabetes is ontwikkeld door de kwaliteitsgroep diabetes. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit (kader)huisartsen, praktijkverpleegkundigen, diabetesverpleegkundigen en beleidsmedewerkers van IZER.

Samen ontwikkelen zij protocollen en richtlijnen gebaseerd op de vigerende standaarden van de NHG, NDF, LTA’s en indien van toepassing RTA’s. Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma diabetes wordt gefinancierd met een integraal tarief. Dit houdt in dat de zorg voor de patiënten behorende tot dit zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Huisartsen en ketenpartners ontvangen op basis van contractafspraken een vergoeding vanuit IZER.

Instroommomenten zorgprogramma

1 januari
1 april
1 juli
1 oktober

Documentatie

Voor inzage in documentatie, gerelateerd aan dit zorgprogramma, dient u in te loggen. Neemt u wel deel aan dit zorgprogramma, maar heeft u nog geen account? Klik hier om u aan te melden.

Informatie en aansluiten

Voor meer informatie over het zorgprogramma diabetes, contracteren of samenwerken kunt u contact opnemen via info@rijnmonddokters.nl.

Meer informatie over diabetes

Voor meer informatie over diabetes kunt u ook kijken op www.diabetes2.nl.