Zorgprogramma's


De zorg voor mensen met één of meer chronische aandoeningen is niet altijd eenvoudig en een goede samenwerking tussen zorgverleners is daarom essentieel. In een zorgprogramma wordt deze samenwerking vastgelegd en worden afspraken gemaakt om het aanbod van de zorg, voor een specifieke patiëntengroep met een chronische aandoening, optimaal aan te laten sluiten bij de behoefte van de patiënt

Het doel van een zorgprogramma is dat een patiënt leert omgaan met de ziekte, het voorkomt of stelt complicaties uit met behoud van een optimale kwaliteit van leven. IZER biedt vijf zorgprogramma's aan:  

De zorg in het zorgprogramma wordt verleend door verschillende gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders afgestemd op de klachten van de patiënt. De door IZER-gecontracteerde zorgaanbieders zijn: huisartsen, diëtisten, GLI- aanbieders en optometristen. Deze zorgaanbieders vindt u onder 'Zorg in de buurt’, met uitzondering van de optometristen. De lijst met gecontracteerde optometristen zijn te vinden op de website van de Star-SHL. De zorgaanbieders waarmee IZER geen contract heeft afgesloten, maar die wel zorg verlenen aan de chronische patiënten, zoals de podotherapeut en de pedicure, zijn te vinden op Provoet.nl.