COPD/Astma


Het zorgprogramma astma/COPD is ontwikkeld door de kwaliteitsgroep astma/COPD. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit (kader)huisartsen, praktijkverpleegkundigen, COPD-verpleegkundigen en beleidsmedewerkers van IZER. Samen ontwikkelen zij protocollen en richtlijnen gebaseerd op de vigerende standaarden (LAN, NHG). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma astma/COPD wordt gefinancierd met een integraal tarief. Dit houdt in dat de zorg voor de COPD en astmapatiënten, behorende tot het zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Het integrale tarief wordt via de IZER uitbetaald aan huisartsen en ketenpartners.

Instroommomenten zorgprogramma

1 april
1 oktober

Documentatie

Voor inzage in documentatie, gerelateerd aan dit zorgprogramma, dient u in te loggen. 
Neemt u wel deel aan dit zorgprogramma, maar heeft u nog geen account? Klik hier om u aan te melden.

Informatie en aansluiten

Voor meer informatie over het zorgprogramma astma/COPD, contracteren of samenwerken kunt u contact met ons opnemen via info@izer.nl.