COPD/Astma


Vanaf 1 januari 2020 zijn Astma en COPD 2 aparte zorgprogramma’s

De zorgprogramma’s astma en COPD zijn ontwikkeld door de kwaliteitsgroep astma/COPD. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit de kaderhuisarts, praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig consulenten.

Samen ontwikkelen zij protocollen en richtlijnen gebaseerd op de vigerende standaarden (LAN, NHG). Daarnaast worden er afspraken gemaakt met eerste- en tweedelijns ketenpartners over het door- en terugverwijzen van patiënten.

Het zorgprogramma COPD wordt gefinancierd met een integraal tarief. Dit houdt in dat de zorg voor de COPD patiënten, behorende tot het zorgprogramma, een vaste vergoeding per patiënt kent. Het integrale tarief wordt via de IZER uitbetaald aan huisartsen en ketenpartners.

Het zorgprogramma astma is een aanvulling op het zorgprogramma COPD. Ook voor de zorg van de astmapatiënten, behorende tot het zorgprogramma, is er een vastgestelde vergoeding. Echter kunt u de spirometrie, het stoppen met roken en de ondersteuning van zelfmanagement apart declareren.

Instroommomenten zorgprogramma

1 april
1 oktober

Documentatie

Voor inzage in documentatie, gerelateerd aan dit zorgprogramma, dient u in te loggen. 
Neemt u wel deel aan dit zorgprogramma, maar heeft u nog geen account? Klik hier om u aan te melden.

Informatie en aansluiten

Voor meer informatie over het zorgprogramma astma/COPD, contracteren of samenwerken kunt u contact met ons opnemen via info@rijnmonddokters.nl.