Indicatoren


Overzicht indicatoren

Diabetes (basis- en focusindicatoren NHG/InEen Diabetes 2021)

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Diabetes van IZER.   

 1. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een lipide verlagend medicijn (bijvoorbeeld statine) gebruikt is 65% (normbasis). 
 2. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald of berekend is 90% (normbasis).
 3. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met urineonderzoek op albuminurie (albumine/creat ratio) is 75% (normbasis).
 4. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma < 70 jaar bij wie de bloeddruk adequaat is gereguleerd is 85% (normbasis).
 5. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd is 95% (normbasis).
 6. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een registratie van het voetonderzoek is 90% (normbasis).
 7. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met macro- of micro-albuminurie zonder ACE-remmer of ARB is 15% (normbasis).
 8. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een funduscontrole in afgelopen drie jaar is 80% (normbasis).
 9. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met doorgemaakt HVZ event en lipidenverlager is 85% (normfocus).
 10. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met thuismeting systolische bloeddruk is 20% (normfocus).

COPD 

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Astma/ COPD van IZER.   

 1. % pt met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd is 78%. 
 2. % pt bij wie functioneren (MRC en CCQ) is vastgelegd is 78%. 
 3. % pt bij wie mate van bewegen is gecontroleerd is 78%. 
 4. % pt van wie het rookgedrag is vastgelegd is 83%. 
 5. % pt die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is, is minder dan 39%. 
 6. % pt bij wie BMI is berekend is 81%. 
 7. % pt met 2 of meer exacerbaties in de afgelopen 12 mnd. is minder dan 11%. 

 Astma

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Astma/ COPD van IZER.  

 1. % pt waarvan het rookgedrag is vastgelegd is 84%. 
 2. % pt die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is, is minder dan 39%. 
 3. % pt met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd is 58%. 
 4. % pt bij wie functioneren (MRC en ACQ) is vastgelegd is 57%. 

CVRM indicatoren 2021

HVZ

Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)
 1. % HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode 95%.
 2. % HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan 70 jaar en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een adequaat gereguleerde bloeddruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten 20% (normfocus).
 3. Percentage HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 95%.
 4. Percentage HVZ / Zeer hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt 15%.

VVR

Indicatornr Omschrijving (InEen)

Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen programmatische zorg)

 1. Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode 95%. 
 2. Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma jonger dan 70 jaar en een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een adequaat gereguleerde bloeddruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten) 1  (FOCUS) 20. (normfocus)
 3. Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 95%.
 4. Percentage VVR / Hoog risico patiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt 15%.

Ouderenzorg verplichte indicatoren 

Voor het Zorgprogramma kwetsbare ouderen is het kwaliteitsbeleid van IZER van toepassing. Per jaar wordt de focus gelegd op een of meerdere speerpunten. De kwaliteitsgroep ouderenzorg bepaalt deze speerpunten, de bijbehorende streefwaarden en adviseert over passende interventies. In 2020 zijn de focusindicatoren: Advance Care Planning (ACP, vroegtijdige zorgplanning), mantelzorgondersteuning en het gezondheidsplan. Nadere informatie volgt gedurende het jaar in scholingen en via de website van IZER.