Indicatoren


Overzicht indicatoren

Diabetes (basis- en focusindicatoren NHG/InEen Diabetes 2021)

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Diabetes van IZER.   

 1. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een lipide verlagend medicijn (bijvoorbeeld statine) gebruikt is 65% (normbasis). 
 2. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald of berekend is 90% (normbasis).
 3. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met urineonderzoek op albuminurie (albumine/creat ratio) is 75% (normbasis).
 4. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma < 70 jaar bij wie de bloeddruk adequaat is gereguleerd is 85% (normbasis).
 5. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd is 95% (normbasis).
 6. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een registratie van het voetonderzoek is 90% (normbasis).
 7. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met macro- of micro-albuminurie zonder ACE-remmer of ARB is 15% (normbasis).
 8. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een funduscontrole in afgelopen drie jaar is 80% (normbasis).
 9. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met doorgemaakt HVZ event en lipidenverlager is 85% (normfocus).
 10. % diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met thuismeting systolische bloeddruk is 20% (normfocus).

COPD 

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Astma/ COPD van IZER.   

 1. % pt met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd is 78%. 
 2. % pt bij wie functioneren (MRC en CCQ) is vastgelegd is 78%. 
 3. % pt bij wie mate van bewegen is gecontroleerd is 78%. 
 4. % pt van wie het rookgedrag is vastgelegd is 83%. 
 5. % pt die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is, is minder dan 39%. 
 6. % pt bij wie BMI is berekend is 81%. 
 7. % pt met 2 of meer exacerbaties in de afgelopen 12 mnd. is minder dan 11%. 

 Astma

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep Astma/ COPD van IZER.  

 1. % pt waarvan het rookgedrag is vastgelegd is 84%. 
 2. % pt die roken in de groep patiënten waarvan het rookgedrag bekend is, is minder dan 39%. 
 3. % pt met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd is 58%. 
 4. % pt bij wie functioneren (MRC en ACQ) is vastgelegd is 57%. 

CVRM verplichte indicatoren 

De huisarts conformeert zich aan de volgende afspraken rondom de basisindicatoren die zijn opgesteld door InEen. De gehanteerde norm is vastgesteld door de kwaliteitsgroep CVRM van IZER.  

 1. % CVRM-patiënten heel jaar in zorgprogramma waarbij de systolische bloeddruk is gecontroleerd is minimaal 98%. 
 2. % CVRM-patiënten met een leeftijd <70 jaar, heel jaar in zorgprogramma waarbij de systolische bloeddruk <140 mmHG is minimaal 78%. 
 3. % CVRM-patiënten heel jaar in zorgprogramma, waarbij het rookgedrag is vastgelegd is minimaal 95%. 

Ouderenzorg verplichte indicatoren 

Voor het Zorgprogramma kwetsbare ouderen is het kwaliteitsbeleid van IZER van toepassing. Per jaar wordt de focus gelegd op een of meerdere speerpunten. De kwaliteitsgroep ouderenzorg bepaalt deze speerpunten, de bijbehorende streefwaarden en adviseert over passende interventies. In 2020 zijn de focusindicatoren: Advance Care Planning (ACP, vroegtijdige zorgplanning), mantelzorgondersteuning en het gezondheidsplan. Nadere informatie volgt gedurende het jaar in scholingen en via de website van IZER.