Kwaliteitsgroepen


De kwaliteitsgroep is een team dat op een gestructureerde manier naar kwaliteit kijkt per zorgprogramma. We bespreken nieuwe ontwikkelingen vanuit het standpunt van de patiënt en de zorgprofessional en leggen deze voor aan het bestuur. Binnen IZER zijn er vier kwaliteitsgroepen: Diabetes, Astma/COPD, CVRM en Ouderenzorg.

De groep denkt na over scholingen en thema's voor de benchmarkbijeenkomsten en het opstellen van een jaarplan. En kijkt naar interventies die de processen in de huisartsenpraktijken kunnen verbeteren. De kwaliteitsgroep bestaat uit één kaderhuisarts, twee huisartsen, twee tot drie praktijkondersteuners en één tot twee specialistisch verpleegkundigen.

Overleg
De Kwaliteitsgroep vergadert ongeveer vier tot zes keer per jaar bij IZER op kantoor. De vergadering wordt voorgezeten door de kaderhuisarts en duurt ongeveer twee uur.

Vacatiegelden
De deelnemers ontvangen per bijeenkomst een vacatievergoeding.

Rol deelnemer kwaliteitsgroep
 • Advisering bestuur over relevante ontwikkelingen op medisch inhoudelijk gebied;
 • Monitoren van kwaliteitsindicatoren;
 • Beoordeling en eventueel aanpassen streefwaarden InEen/NHG-indicatoren;
 • Meedenken en bijdragen leveren aan de Spiegel- en Benchmarkbijeenkomsten;
 • Advisering rondom vaststelling focusindicatoren en de daarbij behorende streefwaarden;
 • Ontwikkeling van verbeterinterventies van de focusindicatoren;
 • Mede monitoren focusindicatoren en op basis hiervan advisering aanpassen beleid (indien nodig);
 • Aanbeveling deskundigheidsbevorderingen, zoals opleiding en scholingsprogramma’s voor deelnemende praktijken;
 • Bijdrage leveren aan het substitutiebeleid;
 • Indien mogelijke deelnemen in focusgroepen;
 • Indien mogelijk meedoen als Koploper van pilots;
 • Advisering rondom het starten van pilots en innovaties;
 • Aanspreekpunt deelnemers;
 • Actieve rol in het uitdragen van nieuwe ontwikkelingen via nieuwsbrief of WatIZER.
Meedoen of suggestie?
Lijkt het u leuk om ook mee te denken en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de zorgprocessen en innovaties binnen ons vakgebied? Of heeft u een goede suggestie voor een verbetering van een zorgprogramma? Stuur dan een mail naar de kwaliteitsgroep:

diabetes: kwaliteitsgroep.diabetes@rijnmonddokters.nl
cvrm: kwaliteitsgroep.cvrm@rijnmonddokters.nl
astma/copd: kwaliteitsgroepastma.copd@rijnmonddokters.nl
ouderenzorg: ouderenzorg@rijnmonddokters.nl