Ouderenzorg


IZER biedt sinds 1 januari 2016 het Zorgprogramma kwetsbare ouderen aan.

Waarom zorg voor kwetsbare ouderen?

De komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg aan deze doelgroep, vraagt om een meer proactieve werkwijze. IZER heeft daarom een Zorgprogramma kwetsbare ouderen.

Dit zorgprogramma is ontwikkeld door de Kwaliteitsgroep ouderen. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit (kader)huisartsen, Verpleegkundig specialisten en een praktijkverpleegkundige. De kwaliteitsgroep denkt o.a. mee over nieuwe (regionale) ontwikkelingen, focusindicatoren, scholingen en pilots op het gebied van ouderenzorg.Het Zorgprogramma kwetsbare ouderen wordt gefinancierd vanuit de prestatie ouderenzorg. Huisartsen en ketenpartners ontvangen op basis van contractafspraken een vergoeding vanuit IZER.

Instroommomenten zorgprogramma

In zowel april als oktober kun je in dit zorgprogramma instromen. 

Documentatie

Voor inzage in documentatie, gerelateerd aan dit zorgprogramma, dient u in te loggen. 
Neemt u wel deel aan dit zorgprogramma, maar heeft u nog geen account? Klik hier om u aan te melden.

Informatie en aansluiten

Voor meer informatie over het Zorgprogramma kwetsbare ouderen, contracteren of samenwerken kunt u contact opnemen via ouderenzorg@rijnmonddokters.nl.