Ouderenzorg


Inspelend op de ontwikkelingen binnen de ouderenzorg, biedt IZER sinds 1 januari 2016 het zorgprogramma ouderenzorg aan.

Waarom ouderenzorg?

De komende jaren zal het aantal ouderen sterk toenemen. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis moeten blijven wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg aan deze doelgroep, vraagt om een meer proactieve werkwijze. IZER heeft daarom een zorgprogramma ouderenzorg.

Het zorgprogramma ouderenzorg is ontwikkeld door de kwaliteitsgroep ouderen. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit (kader)huisartsen, Verpleegkundig specialisten en een praktijkverpleegkundige. De kwaliteitsgroep denkt o.a. mee over nieuwe (regionale) ontwikkelingen, focusindicatoren, scholingen en pilots op het gebied van ouderenzorg.Het zorgprogramma ouderenzorg wordt gefinancierd vanuit de prestatie ouderenzorg. Huisartsen en ketenpartners ontvangen op basis van contractafspraken een vergoeding vanuit IZER.

Instroommomenten zorgprogramma

  • april
  • oktober

Documentatie

Voor inzage in documentatie, gerelateerd aan dit zorgprogramma, dient u in te loggen. 
Neemt u wel deel aan dit zorgprogramma, maar heeft u nog geen account? Klik hier om u aan te melden.

Informatie en aansluiten

Voor meer informatie over het zorgprogramma ouderenzorg, contracteren of samenwerken kunt u contact opnemen via ouderenzorg@izer.nl.