Meekijkconsult ouderenzorg


Digitaal consulteren specialist ouderengeneeskunde

Kwetsbare ouderen vragen speciale aandacht van de huisarts. Wanneer de problematiek complex wordt, kan de expertise van een specialist ouderengeneeskunde (SO) van grote meerwaarde zijn. Deelnemers aan het Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen kunnen een SO consulteren via ‘Meekijkconsult Ouderenzorg IZER’ in VIPLive.

Waarom een specialist ouderengeneeskunde?

Een SO heeft expertise op het gebied van multimorbiditeit en is vertrouwd met het verloop van verschillende chronische ziekten en de analyse van het systeem (denk aan familie en verzorgenden). De huisarts blijft, ook na consult, de hoofdbehandelaar.

Waarom via VIPLive?

  • Consultatie via VIPLive is gemakkelijk en veilig, en gaat conform het Meekijkconsult.
  • Via VIPlive wordt direct een aantal gegevens meegestuurd vanuit het HIS, zoals actuele medicatie, het Gezondheidsplan en laboratoriumuitslagen.
  • Consultaties kunnen teruggekoppeld worden aan het HIS.
  • Een afgeronde consultatie kan via VIPLive gedeclareerd worden.

Hoe gaat het in zijn werk?

Een consultatie kan gestart worden vanuit het patiëntenoverzicht in VIPLive. Hiervoor is een aparte tegel ‘start consultatie’ toegevoegd aan uw scherm. Momenteel zijn er afspraken met drie SO’s die met u meekijken. Het aantal SO’s zal komende periode toenemen. Huisartsen ontvangen via IZER een vergoeding van € 45 per consultatie. De consultatie van de SO belast het eigen risico van uw patiënt niet.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de coördinator Zorgprogramma kwetsbare ouderen Claudia de Waard, c.dewaard@izer.nl.