Voorwaarden & vergoedingen


Er gelden een aantal voorwaarden om met het zorgprogramma kwetsbare ouderen te kunnen starten:
  • De inzet van een POH-S of Verpleegkundig Specialist, met voldoende formatie;
  • Ondertekening ‘Bijlage kwetsbare ouderen uit de huisartsenovereenkomst van IZER’;
  • Deelname aan de ‘startscholing ouderenzorg’ door de huisarts en praktijkondersteuner;
  • De reeds gestarte IZER-zorgprogramma’s op orde.
Wilt u aansluiten bij het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen? Als u meedoet ontvangt u vergoedingen. Lees in onderstaand document welke vergoedingen op uw situatie van toepassing zijn. 

Vergoedingen zorgprogramma kwetsbare ouderen

Declaratie Ouderenzorg in VIPLive