Nieuws en berichten


Alles
Accreditatie
Algemeen
Astma
Blog
Chronische zorg
COPD
CVRM
Diabetes
e-Health
e-learning
GGZ
GGZ (c)
Innovatie
Ketenzorg (c)
Kwaliteit
Leefstijlinterventie
Mantelzorg
Meekijkconsult
O&I
Onderzoek
Ouderenzorg
Ouderenzorg (c)
Persoonsgerichte zorg
PGO
Praktijkondersteuning
Privacy & security
Samenwerking
Scholing (c)
Substitutie
Verslaving
Werkdruk
Wijkmanagement
Zorg op afstand (c)
OPEN
Data
Standpunt Spirometrie en hercertificatie CASPIR Het standpunt over het wel of niet opstarten van spirometrie blijft ten opzichte van 6 oktober jl. onverminderd van kracht. 2 feb 2021 - Astma, COPD, Ketenzorg (c)
Wat te doen na een suïcide? In de regio Rijnmond doen jaarlijks ruim 900 mensen een suïcidepoging. Na een mislukte poging pleegt 10% op een later tijdstip alsnog een geslaag... 29 jan 2021 - GGZ, GGZ (c), Ketenzorg (c)
COVID-19-VACCINATIE - Live uitzending voor alle zorgprofessionals Het ministerie van VWS, het RIVM, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werken samen met MedischeSc... 7 jan 2021 - GGZ (c), Ketenzorg (c), Scholing (c)
Zorg, sociaal domein en veiligheid werken samen met SluiS - afgelast SluiS staat voor Sluitend Samenwerken tussen de domeinen zorg, sociaal domein en veiligheid. Sluitend samenwerken (SluiS) gaat over communiceren en sa... 15 dec 2020 - Algemeen, Innovatie
Begrijpelijke P-regels verdienen extra aandacht Direct na de start van OPEN verdiepte het team van Huisartsenpraktijk West – GC Krimpen – zich uitvoerig in alle beschikbare informatie. D... 10 dec 2020 - Algemeen, OPEN, Zorg op afstand (c)
Kaderhuisartsen Bewegingsapparaat openen EerstelijnPlus Rotterdam Voor veel klachten aan het bewegingsapparaat kunt u als huisarts heel goed zelf de diagnose stellen, een behandeladvies opstellen of verwijzen. Er zij... 6 nov 2020 - Algemeen, Ketenzorg (c), Meekijkconsult
loading