Spreekuur voedingsconsulent in huisartsenpraktijk loopt vol


Interview met huisarts Senyürek en voedingsconsulent Kadir

De huisartsenpraktijk in Gezondheidscentrum CareXL heeft sinds kort een doktersassistent die is opgeleid tot voedingsconsulent. Twee keer per week kunnen patiënten bij mevrouw Y. Kadir terecht in de praktijk. En dit werpt zijn vruchten af! IZER ging erover in gesprek met huisarts Şenyürek en voedingsconsulent Kadir.

De praktijk is gevestigd in een achterstandswijk in Rotterdam met een overwegend mediterraans-cultureel karakter. Na het doen van een wijkscan bleek dat er in de groep veertig- tot zestigjarigen aanzienlijk veel sprake was van (een verhoogd risico op) diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten. En toch werd het spreekuur van de diëtist (eens per maand) nauwelijks bezocht. Het vermoeden rees dat de cultuursensitiviteit en de karakteristiek van de wijk hierin een rol speelden.

Huisarts Şenyürek vertelt: ‘Wij hebben eerst een plan gemaakt, waarin wij voorstelden een voedingsconsulent op te leiden speciaal voor onze praktijk. Iemand die in die rol een vast gezicht zou vormen voor onze patiënten, vaker beschikbaar zou zijn én die bekend is met de samenstelling en dynamiek van de wijk. Dat is belangrijk, omdat deze patiënten zich dan sneller vertrouwd en op hun gemak voelen om te spreken over hun persoonlijke situatie. Onderdeel van het plan was uiteraard ook een analyse van de wijk met de grootste gezondheidsrisico’s.” Na overleg met de zorgverzekeraar en IZER werd er eerst een pilot gedraaid van enkele maanden. En met succes! Het spreekuur van de voedingsconsulent loopt tegenwoordig vol. 

“Ik vind het mooi om te zien dat patiënten actief, gefocust én enthousiast aan de slag gaan met hun gezondheid,” vertelt voedingsconsulent Kadir. “Vanuit de praktijk willen we vooral stimuleren dat patiënten met verhoogde bloedsuiker en/of cholesterol hun leefstijl veranderen om medicatie, die ook weer bijwerkingen kunnen hebben, te voorkomen.” Mevrouw Kadir ziet ook dat patiënten, zelfs als zij niet in aanmerking komen, tóch bij haar op consult willen komen. Patiënten die trots hun eigen resultaten tonen en zich veilig voelen om details uit hun persoonlijke situatie, die van invloed zijn op hun eetgedrag, te delen. Natuurlijk zijn er ook patiënten die in een ‘vastgeroest’ eetpatroon zitten. “Dan moet het écht stapje voor stapje en met veel geduld.” Patiënten bij wie insuline moet worden toegediend, worden overigens doorverwezen naar de diëtist. Er wordt verder gewerkt volgens de Zorgmodule van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Şenyürek: “We hebben gezien dat in onze patiëntengroep emotie-eten erg veel voorkomt. Dit heeft zeker een relatie met de thuiswereld, zoals de eetcultuur of wat je simpelweg van huis uit gewend bent te eten en wat niet per se gezond is.” De voedingsconsulent vult aan: “Daarbij kan het ook zo zijn dat mensen thuis niet alle middelen hebben om voeding op een gezonde manier klaar te maken. Een gezin kan bijvoorbeeld thuis geen oven hebben en is daarom eerder geneigd alles te bakken in verzadigd vet.” Duidelijk is geworden dat regelmatige ‘één-op-ééntjes’ met de patiënt, waarbij de voedingsconsulent gevoel voor de cultuur heeft, van wezenlijk belang zijn om inzicht te krijgen in de levenssituatie van de patiënt in relatie tot voeding.

Huisarts Şenyürek benadrukt dat deze manier van werken, met een ‘inhouse’ voedingsconsulent, in de context van de Afrikaanderwijk plaatsvindt. “Wijkgericht voedingsadvies en sturen op eigen regie: dat is de kracht! Echter, een wijk waar bijvoorbeeld overwegend veel ouderen of kinderen wonen, kan weer een hele andere aanpak nodig hebben.” 

Tot slot geeft Şenyürek aan: “Dit jaar gaan wij het proces van onze aanpak verwerken in het huisartseninformatiesysteem. We hopen uiteraard andere praktijken te enthousiasmeren om deze werkwijze te omarmen!”

Vergoeding voedingsconsulent

De voedingsconsulent wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Bij een aantal zorgverzekeraars is de vergoeding opgenomen in het aanvullende pakket. De samenwerking met IZER maakt het mogelijk om de voedingsconsulent op te nemen als ketenpartner in de ketenzorg. Dit heeft als voordeel dat als de patiënt is geïncludeerd in de zorgpaden diabetes of CVRM, er geen kosten verbonden zijn aan de begeleiding van de voedingsconsulent.
Leefstijlinterventie