Joanneke Engel nieuwe wijkmanager Alexander


IZER is vorig jaar gestart met het inzetten van wijkmanagers. Joke Redemeijer is gestart in de wijk Blijdorp, Halima Mahaboeb in Feyenoord en Tineke van der Weijde in Charlois. Per 1 januari is Joanneke Engel gestart in de wijk Alexander.

Wat is en doet een wijkmanager?

Wijkmanagers van IZER zijn collega’s met een achtergrond in de wijkzorg die de huisartsen in een wijk ondersteunen in de samenwerking met andere relevante partijen in de wijk. Elke wijk heeft verschillende partijen, zoals thuiszorg, welzijnswerk, wijkteam, GGZ enzovoorts, waar een huisartsorganisatie mee te maken heeft. Het maken van goede afspraken en onderhouden van de samenwerking met die verschillende organisaties, met soms wisselende contactpersonen, kost een huisarts vaak veel tijd. De wijkmanager kan daarin, onder regie van de huisartsen, veel in betekenen. En door verbeterde samenwerking kunnen partijen elkaar sneller vinden, wat ook moet leiden tot ontlasting van de zorgprofessionals. 

De wijkmanager is welbeschouwd geen klassieke ‘manager’ in de zin van leidinggevende. Ook levert de wijkmanager geen patiëntenzorg. Onze wijkmanagers zijn regelaars, verbinders en ondersteuners. En natuurlijk betrokken professionals.

De wijkmanagers vormen samen een regionaal netwerk. Vanuit dit netwerk wordt ook de samenwerking met centrummanagers van gezondheidscentra gezocht.

Samenwerking
Wijkmanagement