Voorlichtingsbijeenkomst NHG-praktijkaccreditatie


Praktijkaccreditering (NPA). Het doel is u als huisartsenpraktijk te ondersteunen bij uw NHG-praktijkaccreditering.

Op 9 januari vond een eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats over dit nieuwe ondersteuningsprogramma van IZER. Tijdens de avond werd uitleg gegeven over de samenwerking met de NPA. Wat kan de praktijk verwachten? En waaruit bestaat de ondersteuning? Er werd ook kort gekeken naar de protocollenbank die beschikbaar is op onze website. 

Veel vragen over tijdsinverstering en belasting van de praktijk werden besproken. IZER verwacht met deze ondersteuning dat praktijken minder tijd kwijt zijn met het verzamelen van protocollen en werkafspraken, zodat zij zich eerder kunnen certificeren.

Inmiddels zijn drie enthousiasten praktijken gestart. Zodra er weer aanmeldingen zijn, wordt de volgende kick off georganiseerd.

Voor meer informatie of als u zicht wilt aanmelden, kunt u kijken op onze website of stuur een mail naar Rina Jansen: r.jansen@izer.nl.

Accreditatie