Overgang naar VIPLive: hoe gaat het nu?


We blikken terug op een vrij soepele overgang van Portavita naar VIPLive. De afgelopen maanden zijn de specialistisch verpleegkundigen van IZER bij de praktijken langs geweest om te inventariseren wat er goed gaat en wat nog beter kan.

Wat gaat er goed?

Een korte opsomming van wat er goed gaat:

  • Het gebruik van één systeem wordt als prettig ervaren.
  • Het verwijzen naar ketenpartners gaat vrijwel zonder problemen.
  • Het werken met de ‘oproepagenda’ is erg fijn.
  • Werken met de protocollen gaat goed. Al is er nog veel feedback op de protocollen. Hier wordt aan gewerkt (zie verder in dit artikel).
  • Werken in het HIS vinden de meeste POH’s makkelijk (na het volgen van scholing en uitleg).
  • Het is fijn dat IZER problemen inventariseert en evalueert.

Wat kan er beter? En wat gaan we er aan doen?

Tijdens de bezoeken kwamen er ook een aantal verbeterpunten naar voren:

Werken in het HIS en VIPLive

In eerste instantie vonden sommige POH’s het nieuwe werken in het HIS erg tijdrovend en lastig. De protocollen zijn erg lang, missen het algoritme en men kan niet altijd de gewenste tekst kwijt. Doordat in deze gevallen de focus lag op het werken in het HIS.

VIPLive nog niet door iedereen optimaal gebruikt. Veel POH’s kenden VIPLive nog niet goed en waren wat onwennig met het systeem. POH’s wisten daarom ook vaak de oproepagenda, indicatoren of de patiënten selectie niet te vinden.

Actie:

Inmiddels horen we geluiden van POH’s die de protocollen in het HIS nu drie maanden gebruiken, dat het invullen een stuk sneller gaat. Op basis van de evaluatie en feedback gaan we de protocollen inkorten.

Tijdens de bezoeken hebben onze specialistisch verpleegkundigen nog een keer alles uitgelegd over VIPLive, waardoor veel vragen beantwoord konden worden, zoals: “hoe benader ik een kaderarts via VIPLive?”.

Om het werken in het HIS nog soepeler te laten verlopen, organiseren we op korte termijn een aantal nascholingen. We houden u hiervan op de hoogte. Ook kunt u uw vragen kwijt bij een van de ‘key-users’. Deze kunt u vinden op onze website: https://www.izer.nl/zorgprofessionals/ketenzorg/viplive/key-users

Snelheid VIPLive

De snelheid van VIPLive is soms te laag. Hierdoor kost het werken in het systeem meer tijd dan nodig is.

Actie:

IZER koppelt dit terug aan Calculus, zodat dit zo snel mogelijk opgelost wordt.

Dataverlies

Feit is dat de transitie van Portavita naar VIPLive voor dataverlies heeft gezorgd. Dit heeft geen verdere gevolgen voor uw als praktijk.

Actie:

In principe gaan we ervan uit dat gedurende het jaar de meeste indicatoren weer aangevuld worden. Voor de fundus zal dit niet in een jaar tijd lukken, maar houden we twee jaar aan.

Bijeenkomst kwaliteitsgroepen over protocollen

Op 25 januari kwamen alle kwaliteitsgroepen bij elkaar. Tijdens deze bijenkomst zijn alle protocollen doorgenomen. Aan de hand van de feedback die is binnengekomen, worden verbetervoorstellen gedaan. De planning is dat Medicom als eerste wordt aangepast. Daarna zullen de andere HIS-en zo snel mogelijk volgen. Uiterlijk 15 februari willen we duidelijk hebben over op welke termijn Medicom wordt aangepast. De tijdsplanning is afhankelijk van het aantal wijzigingen dat moet worden doorgevoerd.

Vragen over het HIS?

Voor vragen over het HIS kunt u contact opnemen met een van de key-users. Deze kunt u vinden op onze website: https://www.izer.nl/zorgprofessionals/ketenzorg/viplive/key-users

Vragen over VIPLive?

Heeft u vragen over VIPLive? Neem dan contact op met een van onze specialistisch verpleegkundige, via info@izer.nl. Ze komen graag nog een keer langs op de praktijk om uitleg te geven.

Algemeen