Het meekijkconsult: "een waardevolle aanvulling op de (poli)klinische zorg"


Eind 2016 is IZER gestart met het ‘meekijkconsult’ dat huisartsen de mogelijkheid biedt om (medisch) specialistische zorg te consulteren in de huisartsenpraktijk. In het Regionaal kader Meekijkconsult IZER blijft de huisarts hoofdbehandelaar en wordt de medisch specialist of kaderarts geconsulteerd voor zijn expertise. Een van de recente deelnemers aan het meekijkconsult is cardioloog Kees-Jan Royaards, werkzaam vanuit het Maasstadziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum. Daarnaast is hij partner en voorzitter van Cardiologen Rijnmond Zuid.

Waarom doet u mee?
“Met het meekijkconsult heb ik met collega-cardiologen reeds ervaring opgedaan in samenwer­king met zorggroepen Hoekse Waard en Ridderkerk. We zijn hierover enthousiast en doen daarom nu ook mee aan dit project bij IZER, om de zorg zoveel mogelijk in de buurt van de patiënt te houden.”

Wat vindt u de meerwaarde van het meekijkconsult?
“Het scheelt tijd en geld wanneer de huisarts zijn of haar vraag kort kan stellen via het meekijk­consult, zonder dat de patiënt naar het ziekenhuis hoeft te komen. Niet-spoedeisende zaken kunnen op deze manier efficiënter gezamenlijk behandeld en afgewikkeld worden. Dit is in mijn ogen een waardevolle aanvulling op de
(poli-)klinische zorg.

Verder denk ik dat het meekijkconsult naar de toekomst toe uitgebreid kan worden. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg, maar dit specifieke ‘mechanisme’ tussen huisarts en medisch specialist vormt een sterke motivatie om steeds beter met elkaar te leren communiceren over ‘onze patiënten’.”

Wat zijn uw ervaringen tot nu toe?
“Het proces bevalt mij en mijn collega’s tot nu goed. We werken snel en praktisch via e-mailachtige oplossingen en de vragen c.q. ‘volumes’ zijn goed in te plannen naast onze hoofdactiviteiten. Desalniettemin is het een leerproces, waarin we al doende steeds handiger worden in het over en weer analyseren -en beslissen over- eenvoudige tot meer ingewikkelde cases.

Het meekijkconsult draagt ook bij aan een beter contact en meer vertrouwen tussen huisarts en medisch specialist. Bijvoorbeeld dat een huisarts die een patiënt met hartklachten heeft onderzocht, rechtstreeks kan vragen aan de cardioloog of hij nu écht niks over het hoofd heeft gezien. Wanneer dit soort momenten van overleg vaker plaatsvindt, groeit automatisch de kennis van huisartsen om ‘complexe patiënten’ binnen de eerste lijn te kunnen blijven behandelen en monitoren.”

Een positieve ontwikkeling, dus?
“Absoluut. Het is algemeen bekend dat huisartspraktijk en ziekenhuis ‘twee werelden op zich’ zijn. Een goed ingebed onderling communicatiesysteem -waar het meekijkconsult een begin van kan zijn- verkleint de afstand, zodat er steeds méér binnen de praktijk kan worden opgelost ten behoeve van de patiënt. Los van de logistiek valt of staat een dergelijk ‘slim’ platform natuurlijk met het onderling vertrouwen en de vaardigheid om problematiek met elkaar, langs die weg, goed te bespreken en te doorgronden. Cases zijn nooit ‘zwart-wit’. Er zijn altijd gradaties. Kortom, laten wij vooral doorgaan met het meekijkconsult en hopelijk de verdere uitbreiding hiervan in de toekomst. (Lacht.) Ja, ook al drukt het op het verdienmodel van het ziekenhuis.”
Meekijkconsult