Vinden, verbinden en versterken; professionals starten samenwerking in Feijenoord


“Vanavond sta ik hier met trots als wijkmanager van Feijenoord. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan een sterk sociaal netwerk in deze wijk.” Met deze woorden begint Halima Mahaboeb de wijkbijeenkomst op donderdag 8 maart. “Vanavond zijn we hier om elkaar als professionals te vinden, te verbinden en te versterken.”

Mahaboeb vervolgt: “De zorg is de laatste jaren in snel tempo veranderd. Zorgverleners ervaren een toename van het aantal zorgvragen, die zich uitstrekken over verschillende gebieden: lichamelijk, sociaal en psychisch. De relatie tussen de patiënt en de zorgverlener is mede door de digitalisering en de individualisering aan het veranderen.”

“Een van mijn taken als wijkmanager is om de verbinding te maken naar de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties vanuit de huisartsen. Nadat ik die verbinding heb gemaakt, is het aan de partijen zelf om invulling te geven aan de samenwerking.”

Huisartsen, wijkteamleden, welzijnswerkers, doktersassistenten, praktijkondersteuners, praktijkmanagers en wijkmanagers zijn aanwezig om tijdens deze avond met elkaar te praten en te brainstormen over hoe de samenwerking beter kan. Om het gesprek op gang te brengen, geven drie aanwezige partijen een korte presentatie.

De huisarts als Poortwachter
Huisarts Wilfried Cools legt in zijn presentatie uit wat een huisarts nu eigenlijk doet. “De huisarts heeft tegenwoordig de functie van Poortwachter. Ook is er een maatschappelijke druk in verband met morele vraagstukken. Verder verschuift onze functie steeds meer naar die van een ondernemer,” aldus Cools. Hij ziet de oplossing naar een betere samenwerking in een goede bereikbaarheid. “Schroom niet om elkaar te bellen. Denk niet dat dat vervelend of opdringerig is!”

Wat is de opdracht van Welzijnswerk Humanitas?
Vanaf 1 januari 2018 is Humanitas verantwoordelijk voor het uitvoeren van de welzijnsopdracht in Rotterdam. Caroline van Jaarsveld, projectleider Welzijn van Humanitas, begint haar presentatie met het toelichten van deze opdracht. “De opdracht van Humanitas is het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen. We helpen mensen hun leven op hun eigen manier te blijven leven, zo zelfstandig mogelijk. In een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving.

Samenwerking tussen wijkteams & huisartsen
Suzanne van Eijk en Anthony Stucky, beide wijkteamleiders (Feijenoord en Afrikaanderwijk), zijn als laatste aan de beurt. Stucky legt uit wat een wijkteam doet: “Het wijkteam pakt meldingen op van Rotterdammers die problemen ervaren op meerdere levensgebieden tegelijk, zoals op het gebied van lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, financiën, schulden, opvoeden opgroeivragen en ontwikkeling jeugdigen. Rotterdammers kunnen zichzelf echter niet melden bij het wijkteam. Ze kunnen zich wel melden bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG, tot 18 jaar) of de Vraagwijzer (vanaf 18 jaar). Het CJG, de Vraagwijzer óf een wijknetwerkpartner kan vervolgens een melding doen bij het wijkteam. Wijknetwerkpartners zijn organisaties waar het wijkteam mee samenwerkt, zoals huisartsen of gezondheidscentra, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, scholen en politie,” aldus Stucky.

Afspraken maken
Aan het einde van de avond gaan de aanwezigen in groepjes uit elkaar om met elkaar een opbouwend gesprek te voeren over knelpunten in de samenwerking, het vormgeven van verbeteringen en vooral hoe elkaar beter te kunnen vinden. Maar ook om werkafspraken met elkaar te maken.

Hoe nu verder?
De komende maanden zal duidelijk worden of de afspraken nagekomen worden en of ze ook werken in de praktijk. Wijkmanager Mahaboeb inventariseert of er behoefte is aan een vervolgbijeenkomst. Tijdens deze vervolgbijeenkomst kunnen de partijen hun ervaringen en bevindingen uitwisselen. Daaruit kunnen dan weer nieuwe afspraken voortvloeien.

IZER-wijkmanagers
Vorig jaar is IZER gestart met het inzetten van wijkmanagers. Halima Mahaboeb is sinds afgelopen november wijkmanager in de wijk Feijenoord. Er is dringend behoefte aan professionals die organisaties met elkaar verbindt. Het maken van goede afspraken en onderhouden van de samenwerking met die verschillende organisaties, met soms wisselende contactpersonen, kost een huisarts vaak veel tijd. De wijkmanager kan daar, onder regie van de huisartsen, veel in betekenen. En door verbeterde samenwerking kunnen partijen elkaar sneller vinden, hetgeen ook moet leiden tot ontlasting van de zorgprofessionals.
Samenwerking
Wijkmanagement