De huisarts krijgt 'meer lucht'


IZER heeft er sinds kort twee Verpleegkundig specialisten* bij: Hanny den Hertog en Anita Krans. Enthousiast en gedreven vertellen Den Hertog en Krans wat zij voor de huisarts in hun rol kunnen betekenen voor de doelgroep ‘kwetsbare ouderen’. De inzet van Verpleegkundig specialisten binnen de eerste lijn is nog een vrij nieuwe ontwikkeling. Tegelijkertijd is elke praktijk anders en is de functie in nauwe samenspraak met de huisarts in te vullen.

Wat is de toegevoegde waarde van een ‘Verpleegkundig specialist’ voor de huisarts?
“Omdat wij een vakgerichte opleiding hebben gevolgd, kunnen wij bepaalde taken van de huisarts overnemen. Zoals het stellen van een diagnose, het maken van een behandelplan of het voorschrijven van medicatie. We kunnen daarbij wat ‘laagdrempeliger’ contact hebben met de patiënt en meer tijd aan hen, en eventueel hun mantelzorgers, besteden dan de huisarts. Ook kunnen we zelf consulten verrichten en visites afleggen. Zo krijgt de huisarts ‘meer lucht’. Verder dragen wij er graag aan bij dat er nog sneller kan worden geschakeld met de juiste zorgpartners in de wijk, hetgeen weer ten goede komt aan de zorg voor de patiënt.”

Kunnen jullie een voorbeeld noemen van wat jullie zoal tegenkomen in de huisartsenpraktijk?
“Het zijn echt uiteenlopende dingen. We kunnen de problematiek van een patiënt, bijvoorbeeld ‘dikke benen’, niet alleen registreren, maar vanuit ons specialisme hier ook dieper op inzoomen. We mogen, zoals we al aangaven, lichamelijk onderzoek verrichten en medicatie uitschrijven of aanbevelen. Dit scheelt voor zowel de huisarts als de patiënt veel tijd.

Het komt ook voor dat een patiënt niet per se heel ziek lijkt, maar wel verward of verwaarloosd overkomt. Wij zien vanuit ons specialisme toch bepaalde symptomen en komen er dan achter dat deze persoon bijvoorbeeld een longontsteking heeft. En wanneer een patiënt uit het ziekenhuis is ontslagen, blijft het de huisarts meestal onbekend hoe het uiteindelijk met hem of haar is gegaan. Wij als Verpleegkundig specialisten kunnen die ‘follow-up’ dan verrichten.”

Is het niet lastig dat het voor jullie nog om een stukje pionieren gaat?
“Nee, zeker niet. Wij hebben veel ervaring in dit vak en we vinden het prettig de ruimte te hebben om onze functie zelf in te vullen. Samen met de huisarts natuurlijk, waarbij we ons ervan bewust zijn dat vertrouwen altijd moet worden opgebouwd. Zodat je weet wat je aan elkaar hebt.”

Waarom geeft deze functie jullie zoveel plezier en voldoening?
“We zijn in meerdere domeinen bezig. Fysiek, sociaal, psychisch, verpleegkundig, enz. Er zijn zoveel invalshoeken. Dit maakt ons werk erg boeiend. Het zijn als het ware steeds allemaal puzzelstukjes die je in kaart moet brengen en waar je de juiste verbindingen tussen legt. We kijken ernaar uit om samen met de huisarts ‘de legpuzzel’ vorm te geven!”

* Verpleegkundig specialist
Verpleegkundigen specialisten zijn Hbo-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend. Voorheen was dit de graad Master Advanced Nursing Practice.

Heeft u interesse in een Verpleegkundig specialist? Neem dan contact op met Christine Hekkink via c.hekkink@izer.nl.

Marjan Siersema, Huisartsenpraktijk Noga & Siersema:
“Wij zijn heel blij met Anita in onze praktijk. Zij is als Verpleegkundig specialist een goede aanvulling op ons praktijkteam. Ze heeft niet alleen een signalerende functie als ze kwetsbare ouderen bezoekt, maar ze kan ook onderzoeken en (be)handelen. Dat neemt ons veel werk uit handen.

Verder is het leuk om samen met Anita ook weer nieuwe wegen te zoeken om de kwetsbare ouderen goed in kaart te krijgen en te houden. Recent zijn we begonnen met de communicatiemodule ‘Ouderenzorg’ in VIPLive.”
Ouderenzorg
Werkdruk