IZER voert dit jaar nieuw kwaliteitssysteem in


IZER is bezig met een nieuw kwaliteitssysteem dat dit jaar nog wordt ingevoerd. Wat verandert er voor u als huisarts? Rina Jansen, Specialistisch Verpleegkundige, werkt bij IZER aan het nieuwe kwaliteitssysteem en licht toe: “We willen laten zien dat het niet alleen gaat om ‘de cijfers’, maar ook om het bieden van instrumenten om praktijken te ondersteunen bij de verbetering van de kwaliteit.”

Wat is het verschil met het ‘oude systeem’?
“In het nieuwe kwaliteitssysteem worden er om de twee jaar focusindica­toren vastgesteld. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar twee indicatoren aangaande kwaliteit waar het minst goed op wordt gescoord en hieraan wordt vervolgens gewerkt, waarbij IZER ondersteuning kan bieden. Omdat er nu minder indicatoren zijn, wordt werken aan de kwaliteit voor huisartsen meer overzichtelijk en duidelijker meetbaar. De bekende praktijkindeling A t/m E verdwijnt. Deze was voor een groot gedeelte gebaseerd op procesindicatoren. Kwaliteit is breder dan alleen deze indicatoren.” 

Wordt in het nieuwe systeem meer praktijk- en wijkgericht gekeken?
“Dat klopt. Niet iedere huisartspraktijk is hetzelfde en de wijken waarin zij gelegen zijn kun je ook niet over een kam scheren. De nieuwe manier van werken houdt hier meer rekening mee dan voorheen.”

Hoe zit het wanneer een praktijk al optimaal scoort op kwaliteit?
“Wanneer blijkt dat een huisartspraktijk dusdanig goed scoort, kunnen zij eventueel zelf indicatoren aandragen. Stel dat zij een enquête hebben gehouden en dat hieruit kwam dat de praktijk onvoldoende zou scoren op ‘bereikbaarheid’, dan zou de praktijk dit als punt van verbetering kunnen nemen. Daarnaast kunnen wij als het gaat om innovatie in de huisartspraktijk ook ondersteunen bij het indienen van een aanvraag voor S3-zorgvernieuwing.”

Werken aan kwaliteit wordt leuker
De specialistisch verpleegkundigen voeren de kwaliteitsgesprekken met de huisartsen. Hierdoor hebben zij veel inzicht in ‘wat er speelt’. Rina: “We zijn nu in wijken ingedeeld om een zo laagdrempelig mogelijk aanspreekpunt te zijn en waar mogelijk te ondersteunen bij het tot stand brengen van de juiste verbindingen, inhoudelijk en procesmatig, ten behoeve van kwaliteitsverbetering. En we hopen met het nieuwe systeem het werken aan kwaliteit ook leuker te maken voor de huisartsen!”

Instrumenten om kwaliteit te verbeteren
IZER biedt verschillende instrumenten aan om huisartsen te helpen met het verbeteren van de kwaliteit in hun huisartspraktijk:
 1. Scholing
  Om indicatoren te halen worden er trainingen georganiseerd vanuit IZER.

 2. Coaching on the job
  Voor POH’s die net zijn begonnen of bepaalde vaardigheden nog niet beheersen, biedt IZER coaching in de huisartsenpraktijk.

 3. ‘Gluren bij de buren’ (leren van elkaar)
  IZER kan via het overzicht wat zij heeft op het kwaliteitsniveau in de diverse huisartsenpraktijken, minder goedlopende praktijken in contact brengen met praktijken die wel goed lopen en hun zogenaamde ‘succesfactor’ kunnen delen.

 4. Standaarddocumenten
  In het kader van kwaliteitsverbetering stelt IZER standaarddocumenten ter beschikbaar, bijvoorbeeld voor het schrijven van verbeterplannen. Uiteraard kan IZER ook begeleiding bieden bij het opstellen van bepaalde documenten.

 5. Bespreken focusindicatoren in kwaliteitsgroep IZER
  IZER helpt huisartspraktijken met het halen van indicatoren waarop zij niet of minder goed scoren door deze te bespreken in haar kwaliteitsgroep. Met als doel gezamenlijk tot een grondig inzicht te komen van de precieze ‘obstakels’ en op welke manier dan vervolgens de beste hulp kan worden geboden.

 6. Kennisbank IZER
  IZER is bezig met het vullen van een digitale kennisbank met protocollen en andere informatie ter verbetering van de kwaliteit binnen de huisartspraktijk.

 7. Ondersteuning bij NHG-accreditatie
  Om huisartspraktijken te helpen in aanmerking te komen voor NHG-accreditatie, organiseert IZER diverse workshops en trainingen waarin instrumenten en handvatten worden geboden.

 8. Spiegel- en benchmarkbijeenkomsten
  Deze door IZER georganiseerde bijeenkomsten hebben als doel om huisartspraktijken de gelegenheid te bieden van elkaar te leren. Er worden nieuwe ontwikkelingen gedeeld en elke bijeenkomst heeft een boodschap.
Kwaliteit