Wijkmanagers versterken netwerk huisarts in Rotterdamse wijken


Als ‘familiedokter’ wordt de huisarts vaak geconfronteerd met meer vragen dan alleen die op medisch vlak. De patiënt neemt vaak ook persoonlijke en sociale omstandigheden met zich mee naar het spreekuur. IZER speelt hierop in door een half jaar geleden te starten met de pilot ‘Wijkmanagement’ om op deze manier de huisarts als belangrijke, laagdrempelige constante spil in de buurt zoveel mogelijk te betrekken in het bredere ‘wijknetwerk’.

Inmiddels heeft IZER wijkmanagers aangesteld in Blijdorp, Feijenoord, Charlois en Prins Alexander. Deze ‘verbinders’ tezamen vormen weer een regionaal netwerk waar diverse wijkaanpakken, contacten en ‘best practices’ worden uitgewisseld.

Een van de gedreven IZER-wijkmanagers, Halima Mahaboeb (Feijenoord) licht toe: “De zorg is de laatste jaren in snel tempo veranderd. Zorgverleners ervaren een toename van het aantal zorgvragen die zich uitstrekken over verschillende gebieden: lichamelijk, sociaal en psychisch. Daarbij is door digitalisering en individualisering de relatie tussen patiënt en zorgverlener veranderd. Om tóch de samenhang te bewaken en te borgen is een van mijn taken als wijkmanager om vanuit de huisartsen de verbinding te maken naar de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Is deze eenmaal gemaakt, dan is het aan de partijen zelf om verdere invulling te geven aan de samenwerking.”

Een verbeterde samenwerking moet leiden tot een tijdswinst. Vaak kost het maken van goede afspraken en onderhouden van de samenwerking met verschillende wijkpartners, met soms wisselende contactpersonen, de huisarts veel tijd. Het is ook niet altijd duidelijk voor huisartsen welke organisaties welke bevoegdheden hebben. Huisarts Wilfried Cools op een wijkbijeenkomst in Feijenoord: “De huisarts heeft tegenwoordig de functie van poortwachter. Ook is er een maatschappelijke druk in verband met morele vraagstukken. Onze functie lijkt steeds meer naar die van ‘ondernemer’ te verschuiven. Wijkmanagement geeft ons de mogelijkheid om elkaar beter te bereiken wat de zorg aan de patiënt ten goede komt.”

Ben Baggerman, huisarts, onderstreept tijdens het door de wijkmanager georganiseerde Multidisciplinair Overleg (MDO) in Blijdorp: “Ik werk al meer dan dertien jaar als huisarts in Rotterdam, maar ik kom nog iedere week nieuwe zorg- en hulporganisaties tegen. Ik weet nog steeds niet altijd de juiste organisatie of persoon te vinden op het moment dat ik mijn patiënt wil doorverwijzen. Oftewel, we moeten elkaar kunnen vinden in de wijk, de personen áchter de organisaties leren kennen, zodat er een wederzijds en duurzaam vertrouwen ontstaat.” Op de bijeenkomst schoven diverse organisaties aan met allemaal hun eigen visie op wijkgericht werken: de teamleider van het sociaal wijkteam, een apotheker, wijkagent, fysiotherapeut, ergotherapeut en diverse wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners.Volgens IZER heeft de inzet van wijkmanagers voor vrijgevestigde huisartsen, zeker in specifieke wijken, dus zeker een grote meerwaarde. Deze wijkmanagers zijn op hun beurt aangesloten bij een grote eerstelijnsorganisatie die op regionaal niveau met gemeente, welzijnsorganisaties en VVT-sector overstijgende afspraken kan maken. Zo vormt zich een sterke, duurzame verbinding tussen praktijk, wijk en regio. Verder is het regelmatig houden van netwerkbijeenkomsten of multidisciplinair overleg wezenlijk om onderling ervaringen en bevindingen uit te wisselen, waaruit weer nieuwe afspraken kunnen voortvloeien om verbeteringen vorm te geven en knelpunten op te lossen.

Uiteindelijk gaat het erom de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te houden. Caroline van Jaarsveld, projectleider Welzijn van Humanitas, een van de betrokken zorgverleners in Feijenoord vat het mooi samen: “We willen mensen helpen hun leven op hun eigen manier te blijven leven, zo zelfstandig mogelijk. In een kansrijke, veilige buurt en opvoedomgeving.” Dat is waar je het voor doet.

Interesse in een wijkmanager in uw wijk?
Er zijn op dit moment wijkmanagers aangesteld in Blijdorp, Feijenoord, Charlois en Prins Alexander. Is uw huisartsenpraktijk gevestigd in een andere wijk? En heeft u ook behoefte aan een wijkmanager? Neem dan contact op met Christine Hekkink, via c.hekkink@izer.nl.
Samenwerking
Wijkmanagement