Met het meekijkconsult coördineren we de zorg nóg beter


Cees van der Spek is een van de huisartsen die is aangesloten bij IZER. Hij is werkzaam vanuit huisartspraktijk Van der Spek in Capelle aan den IJssel. Sinds ongeveer een jaar doet hij ook mee met het meekijkconsult. Ook al is dat relatief kort, hij maakt hier regelmatig gebruik van. We vragen hem dan maar meteen naar voorbeelden uit de praktijk.

“Ik vind het meekijkconsult inderdaad waardevol. Zo had ik een 65-jarige patiënt met een geleidelijk afnemende nierfunctie. Ik overwoog om verder onderzoek te laten doen of niet. Voor de zekerheid raadpleegde ik via het meekijkconsult de nefroloog. Hieruit vloeide het advies aan de patiënt voort om met één medicijn te stoppen. Na drie weken herstelde de nierfunctie naar normale waarden en is zo een doorverwijzing voorkomen.

Ook had ik een patiënt die last had van benauwdheid. Deze was al een paar jaar eerder hiervoor in het ziekenhuis behandeld en stond ook onder controle. Om goed te kunnen bepalen of dit nu om iets nieuws ging of niet, heb ik overlegd met de cardioloog. En vanuit dit meekijkconsult was de patiënt uiteindelijk geholpen met een tijdelijke medicatiewijziging.”

Loopt de communicatie met een specialist altijd soepel?
“Naar mijn ervaring wel. Wanneer ik als huisarts van het meekijkconsult gebruikmaak, neem ik ook de tijd om een vraag helder en eenduidig neer te leggen bij een specialist. Dan kan hij of zij meteen gerichte feedback geven ten behoeve van een, zo snel mogelijk, kwalitatief goed consult richting de patiënt.”

Wat zou er nog verbeterd kunnen worden?
“Ik zou het mooi vinden wanneer er nog méér specialisten en ziekenhuizen in de regio meedoen met het meekijkconsult. In andere woorden, de beschikbare groep is nu enigszins ‘versnipperd’. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ik een specialist raadpleeg van een ziekenhuis waar een patiënt, gezien de locatie, waarschijnlijk niet naartoe zal gaan, mocht ik deze toch doorverwijzen naar die specialist.

Verder is er naar mijn idee tijdwinst te behalen wanneer er een standaard reactietermijn voor specialisten ingesteld wordt, bijvoorbeeld twee à drie werkdagen, om de vaart in het proces te houden. Het spreekt natuurlijk voor zich dat hoe sneller de patiënt geholpen kan worden, hoe beter.

In VIP Calculus zou de lay-out van het meekijkconsult nog wat verbeterd kunnen worden. Wanneer hierin de voorgeschiedenis c.q. episodelijst, de medicatie en de laatste bloeduitslagen in een oogopslag zichtbaar zijn, kan dit de werkwijze van het meekijkconsult optimaler maken.”

Wat is hét voordeel van het meekijkconsult voor de huisarts?
“Het voordeel van het meekijkconsult vind ik, dat de huisarts samen met specialisten in de tweede lijn de zorg voor de patiënt nog beter kunnen coördineren door gericht overleg met elkaar. Het kan een goede bijdrage leveren aan het maken en optimaliseren van ons eigen beleid richting de patiënt. Ook het tijdig feedback kunnen vragen aan specialisten, voor wie het díeper inzoomen op bepaalde ziektebeelden ‘dagelijkse koek’ is, kan voorkomen dat een patiënt naar het ziekenhuis moet. Zo blijft de zorg zoveel mogelijk dichtbij huis. Ook vind ik het fijn dat ik als huisarts altijd goed terechtkan voor een stukje begeleiding bij IZER en dat ze met mij meedenken."

Het Meekijkconsult krijgt een vervolg!

De pilot Meekijkconsult is geslaagd! Daarom wordt het Meekijkconsult vanaf volgend jaar gezien als reguliere zorg. Vanaf 1 januari 2019 wijzigen ook de tarieven:
  • Vergoeding aanvraag consultatie huisarts € 45,- per aangevraagd en afgerond consult;
  • Vergoeding beantwoording consultatie specialist € 35,- per afgerond consult;
  • De huidige S3-vergoeding komt te vervallen.
Als u gebruik wilt maken van het Meekijkconsult, dan kunt u contact met ons opnemen via info@izer.nl o.v.v. ‘Meekijkconsult’.
Meekijkconsult
Samenwerking