2-daagse training voor POH-GGZ ‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk


Depressie bij ouderen is een belangrijk gezondheidsprobleem. Het hebben van depressieve klachten is de belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van een depressie. Heeft uw praktijkondersteuner GGZ in uw praktijk te maken met ouderen die last hebben van depressieve klachten, levensfaseproblematiek of die kampen met eenzaamheid? Dan is de interventie ‘Op zoek naar zin’ van het Trimbos instituut mogelijk iets voor uw praktijk.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Trimbos instituut:
GGZ
Ouderenzorg