Hoe ver bent u met het regelen van online inzage voor uw patiënten?


In de huisartsenpraktijk speelt digitalisering een steeds belangrijkere rol. Wij geloven dat deze digitalisering de huisartsenzorg, de praktijkvoering en de gezondheid van de patiënt goed kan ondersteunen. U kunt hierbij denken aan digitale herhaalrecepten, digitaal afspraken maken, e-consulten, en online lab-uitslagen inzien. Maar per 1 juli 2020 gaat het nog een stap verder. Vanaf deze datum is online inzage als patiënt in het eigen medisch dossier een wettelijke eis. Online inzage is mogelijk via een patiëntenportaal.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste huisartsen nog geen voorzieningen hebben getroffen voor een patiëntenportaal. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, zijn huisartsen afhankelijk van hun ICT-leverancier. IZER wil haar leden hierbij graag zo goed mogelijk ondersteunen. We zijn daarom bezig met het organiseren van een collectieve inkoop namens alle huisartsen met de leveranciers. Verder gaan we u als huisarts ondersteunen bij het implementeren van het patiëntenportaal en ondersteunen we u bij de financiering door het aanvragen van subsidies en het maken van afspraken met verzekeraars.

Waarom collectief?
Huisartsen nemen nu doorgaans op individuele basis een contract af bij een HIS-leverancier. Steeds meer van deze leveranciers bieden nu ook een patiëntenportaal aan, die huisartsen kunnen afnemen in verschillende modules (zoals Mijngezondheid.net of UwZorgOnline). Onderhandelen over de prijs en de functionaliteiten gaat makkelijker vanuit een collectief. Met het oog op de groeiende rol en positie van deze systemen en de daarbij groeiende kosten, kunnen we als collectief een sterker front vormen waar iedereen voordeel uit kan halen.

OPEN: Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen zijn gestart met een programma om huisartsen en eerstelijnsorganisaties te ondersteunen om de online inzage voor patiënten te regelen. Het programma heet OPEN; Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland. Vanuit dit programma kunt u financiële ondersteuning ontvangen om in uw praktijk online inzage mogelijk te maken. Dit geld wordt door OPEN niet direct verstrekt aan uw huisartsenpraktijk, maar dit gaat via regionale samenwerkingsorganisaties. De ICT Huisartsenraad, een vertegenwoordiging van alle huisartsenorganisaties uit de regio, wil graag deze subsidieaanvraag gaan doen namens de huisartsen in uw regio.

Meedoen?
Binnenkort ontvangt u van ons een brief met meer informatie over dit initiatief. U kunt dan aangeven of u wilt deelnemen aan dit collectief en/of wilt meedoen aan de regionale subsidieaanvraag van OPEN.

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maarten Timmers of Stijn Strous, via info@izer.nl o.v.v. ‘Collectieve regionale inkoop ICT en subsidieaanvraag’.
e-Health
PGO