Check het contactformulier op uw website


Iedere zorgverlener heeft tegenwoordig een website, met meestal de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen of een herhaalrecept aan te vragen. Waar moet u in dit geval op letten vanuit het oogpunt van de AVG?

Het belangrijkste uitgangspunt is om niet méér gegevens te laten invullen dan noodzakelijk. Zo moet u voor elk persoonsgegeven dat een bezoeker invult, kunnen uitleggen waarom u het nodig heeft. Die uitleg kunt u kort opnemen in het bewuste formulier. Gegevens die niet noodzakelijk zijn vraagt u niet op, deze kunt u dan ook niet kwijtraken.
Privacy