"Eén patiënt, tien portalen, lijkt mij niet de beste situatie"


Sinds eind vorig jaar houdt Maarten Timmers zich voor IZER bezig met Informatie uitwisseling en ICT in de eerstelijn. Dit doet hij een aantal uur in de week, want hij is zelf ook huisarts in Carnisse, Rotterdam. Omdat er veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisering op de huisarts afkomt, bekijkt IZER hoe deze hierin ondersteund kan worden. Denk bijvoorbeeld aan digitale herhaalrecepten, e-consulten, online dossierinzage, enzovoort.

De huisartsenpraktijken hebben de laatste jaren een wildgroei aan koppelingen gezien met andere systemen, zoals ketenzorg informatiesystemen (VIP, LSP), maar ook op het gebied van verwijzen naar andere zorgverleners, inclusief inmiddels de thuiszorg, lab-aanvragen, enzovoort. Het succesvol sturen van dit soort nieuwe werkwijzen vergt specialistische kennis.

ICT-er en huisarts
“Ik ben zelf als huisarts aangesloten bij IZER en via een collega-huisarts kwam de organisatie te weten dat ik ervaring heb met automatisering en ICT-vraagstukken. Dit begon al zo’n tien, elf jaar geleden toen ik naast mijn studie startte met het ondersteunen van met name het midden- en kleinbedrijf op dat gebied. Ik heb bijvoorbeeld het serverbeheer gedaan van een radiostation en ik bouwde ook websites. Rond 2006 heb ik dit verder uitgebreid naar het ondersteunen van zorgverleners, waaronder huisartsen, bijvoorbeeld bij het digitaal declareren. Ook ik heb daarin kennisgemaakt met het gat dat bestaat tussen de zorgverleners en de ICT-bedrijven. Sinds eind 2017 ben ik huisarts en ben ik blij dat ik IZER met mijn ‘gecombineerde expertise’ kan ondersteunen.”

Digitalisering als kans
“Ik bevind mij nog in een verkennende fase en verdiep mij wat betreft digitalisering op dit moment in zaken rondom collectieve inkoop, zoals leveranciersmanagement en de eisen van de overheid. Op 28 maart was er de regiobijeenkomst ‘Digitalisering’ van de ICT Huisartsenraad en hier heb ik in mijn presentatie ook het belang van regionale samenwerking benadrukt. Wanneer je als enkele huisartsenpraktijk maatwerk vraagt van een groot ICT-bedrijf, is de kans groot dat je ‘achteraan in de rij’ komt. Maar wanneer wij als groep inventariseren, kiezen wat we belangrijk vinden en behoeften kenbaar maken, is onze onderhandelingspositie veel sterker.

Digitalisering biedt een uitgelezen kans om huidige uitdagingen, zoals de vergrijzing, aan te pakken. Een voorbeeld hiervan zijn geïntegreerde zorgdossiers. Daarbij blijft het altijd belangrijk dat de huisartsenpraktijk zijn eigen dossier behoudt. Tevens houd ik mij bezig met vragen van zorgverleners, maar ook vragen uit andere domeinen."

Portalitus
"Wij werken als zorgverleners met veel verschillende platforms, wat een aantal knelpunten veroorzaakt. Een specialist uit het ziekenhuis benaderen waarvan je niet weet of hij of zij digitaal benaderbaar is en zo ja via welke app, betekent dat het vaak nog steeds makkelijker is om te bellen. Een eenduidige communicatie van de zorg naar de patiënt en vice versa is belangrijk: ‘één patiënt, tien portalen’, lijkt mij niet de beste situatie.

Nog een voorbeeld van waar ik recent tegenaan liep, was de app ‘Helder’. Deze wordt door de thuiszorginstellingen op dit moment beschikbaar gesteld om dossierinzage voor huisartsen mogelijk te maken: in het ouderwetse ‘schriftje’ kunnen kijken. Daarbij liepen ze tegen een probleem aan, waar onze kennis uit de eerstelijn behulpzaam bleek.”

Implementatie en de praktijk
“IZER staat absoluut voor een solide invoering van dit type voorzieningen. De techniek ‘an sich’ is al beschikbaar, maar het proces moet te allen tijde goed worden uitgedacht in relatie tot de specifieke randvoorwaarden en welke werkwijze richting de patiënt en zeker ook de zorgverlener, het meest eenduidig en efficiënt is. Of het nu gaat om bijvoorbeeld een e-consult of online inzage van de patiënt in zijn onderzoeksuitslagen. Hierbij heb ik er overigens veel vertrouwen in dat dit uiteindelijk goed komt en dat zelfregie van de patiënt ook echt van toegevoegde waarde zal zijn voor de zorgverlener.”

Wat zou je tot slot nog willen meegeven?
“Dat je als huisarts níet het wiel zelf hoeft uit te vinden. Er is winst te behalen uit het maken van gezamenlijke afspraken. Dit bespaart de huisarts kostbare tijd en het is belangrijk dat wij als eerstelijn niet de regie over ICT-vraagstukken uit handen geven aan ándere zorgverleners en de ICT-bedrijven. Per slot van rekening zien wij de patiënt en weten wij als geen ander wat er leeft in de eerstelijn!”
e-Health