Doet u ook mee met ons collectief?


Eind februari heeft u van ons een mail ontvangen met de vraag of u wilt deelnemen aan centrale afspraken met leveranciers van portalen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken. En of u mee wilt doen met de regionale subsidieaanvraag bij OPEN. Heeft u al gereageerd?

Op 1 juli 2020 hebben patiënten een wettelijk recht op elektronische inzage en afschrift van hun medisch dossier. Veel huisartsen hebben hiervoor nu nog geen voorzieningen getrokken en zijn afhankelijk van hun leverancier om aan deze verplichting te voldoen.

Graag willen we van u weten of:

1) u wilt deelnemen in centrale afspraken met leveranciers van de benodigde portalen om online inzage mogelijk te maken?
Dit betekent dat u als praktijk het product afneemt via een collectieve raamovereenkomst. Deelname is vrijblijvend en u bepaalt zelf of u uiteindelijk onder de collectieve voorwaarden wilt meedoen.

2) u mee wilt doen met de regionale subsidieaanvraag bij OPEN?
Dit betekent dat u financieel en organisatorisch ondersteund wordt bij de invoering van het patiëntenportaal. Ook als u al een patiëntenportaal heeft, wordt u ondersteund in het gebruik ervan.

Nog geen reactie gegeven? Dan kunt u alsnog reageren via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/NBcollectief. Ook als u niet mee wilt doen, vragen wij u vriendelijk om dit aan te geven via deze link.

Samen staan wij sterker om regie over zorg én de systemen die zo onmisbaar zijn te behouden!

Vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Maarten Timmers of Stijn Strous, via info@izer.nl o.v.v. ‘Collectieve regionale inkoop ICT en subsidieaanvraag’.
e-Health