POH Jeugd en Gezin


In Rotterdam is in samenwerking met de LHV Kring Rotterdam, Gezond op Zuid, IZER, CJG en verschillende huisartsenpraktijken in 2017 een pilot gestart met praktijkondersteuning van de huisarts gericht op jeugd en gezinnen (POH Jeugd en Gezin). Eind 2018 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. Deze evaluatie laat zien dat artsen en patiënten tevreden zijn over de geboden hulp.

De gemeente Rotterdam schept nu de mogelijkheid om, met ingang van 2019, meer huisartspraktijken hier gebruik van te laten maken. IZER is ook nauw betrokken bij de verdere uitrol van deze pilot. Bijgevoegd is een informatieblad van de Gemeente Rotterdam over de achtergrond, doelstellingen en de voorwaarden voor deelname.

Huisartsenpraktijken kunnen vanaf nu ook via IZER een POH Jeugd en Gezin afnemen. Als u via IZER meedoet, dan voldoet u automatisch aan alle eisen en voorwaarden om deel te kunnen nemen.

Waarom een POH Jeugd en Gezin?
De inzet van een POH Jeugd en Gezin heeft als doel om u als huisarts in uw praktijk te ondersteunen op het gebied van psychosociale casuïstiek van jeugdigen en hun gezin.

Voordelen POH-GGZ Jeugd en Gezin:
  • Patiënt wordt snel geholpen
  • Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e lijn
  • Bevordert de samenwerking tussen huisarts, wijkteam en JGZ
  • Gerichtere verwijzing naar specialistische jeugdhulp indien nodig
Voorwaarden om mee te doen
In het informatieblad ‘Praktijk Ondersteuner Huisarts Jeugd & Gezin’ van de Gemeente Rotterdam kunt u de voorwaarden lezen om mee te kunnen doen.

Download infoblad

Interesse?
U kunt bij ons al een POH-GGZ Jeugd en Gezin afnemen vanaf 4 uur per week tegen hetzelfde tarief als een POH Somatiek. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@izer.nl o.v.v. IZER-POH Jeugd en Gezin.
Praktijkondersteuning
Samenwerking