Nieuw protocol en instructievideo’s voetonderzoek bij DM


De voeten van patiënten met diabetes mellitus (DM) kunnen bijzonder kwetsbaar zijn. Dit komt door (een combinatie van) neuropathie, perifeer vaatlijden en/of stijfheid van de voetgewrichten. Regelmatig en volledig voetonderzoek, gecombineerd met gerichte voorlichting over voetverzorging, kan ernstige voetproblemen en amputaties voorkomen.

Het voetonderzoek valt onder verantwoordelijkheid van de huisarts en kan worden gedelegeerd naar de praktijk- of diabetesverpleegkundige. Op indicatie moet het onderzoek in samenwerking met de podotherapeut plaatsvinden. Essentieel is dat degene die het voetonderzoek doet een goed onderzoek uitvoert. Bij het (jaarlijkse) onderzoek behoren ook voorlichting en educatie over (de dagelijkse) zelfcontrole, voethygiëne en schoenadvisering. De huisarts maakt voor een oriënterend voetonderzoek gebruik van een screeningsformulier.

Op de website van IZER vindt u een nieuw protocol en instructievideo’s over het uitvoeren van een goed voetonderzoek.
Chronische zorg
Diabetes