Armoede en schulden in Prinsenland en Het Lage Land


Joanneke Engel, wijkmanager IZER in Prins Alexander, heeft samen met het sociale wijkteam een tweede bijeenkomst in de wijk georganiseerd. Dit keer stond de bijeenkomst in het teken van ‘Armoede en schulden’.

Het doel van de bijeenkomst was om informatie uit te wisselen en om helder te krijgen wat de ondersteuningsmogelijkheden zijn voor mensen met schulden en die in armoede leven in de wijken Prinsenland en Het Lage Land. Er was een mooie opkomst: twee huisartsenpraktijken, twee sociale Wijkteams, de Kredietbank, Buurtwerk/DOCK en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dit was een goede afspiegeling van de professionals die in deze wijk werkzaam zijn.


Ik heb zeker nuttige info gekregen, het was een zinvolle avond, het probleem is groter dan ik mij had gerealiseerd. Deelnemer

Vragen die o.a. aanbod kwamen waren: Waar kan de verloskundige terecht mocht ze problemen signaleren? Waar kan de huisarts een depressieve puber naar toe verwijzen waarvan de ouders niets weten? Wat is er mogelijk qua ondersteuning in de anticonceptie bij verminderend financiële draagkracht? Er is zeker armoede onder mijn patiënten, waar moet ik op letten?

De vragen werden door de diverse partijen beantwoord of verhelderd. Er zijn nieuwe en duidelijkere contacten en samenwerkingslijnen uitgezet. De aanwezige organisaties deelden informatiefolders uit en er werden visitekaartjes uitgewisseld.

De bijeenkomst werd als een succes ervaren en de aanwezige deelnemers gaven aan behoefte te hebben aan nog een bijeenkomst over een half jaar.
Wijkmanagement