Advance Care Planning (ACP)


‘De wensen van de patiënt rondom zijn/haar laatste levensfase zijn voor alle betrokkenen, op het juiste moment, inzichtelijk’. Dat is de wens van veel zorgverleners en patiënten. Voor de praktijk vergt dit aandacht voor de zorg rondom het levenseinde, maar ook voor eenduidige registratie in het HIS. Aanleiding dus voor het ontwikkelen van een handleiding, stappenplan en registratieformulier voor huisartspraktijken.

Natuurlijk zijn we er niet met deze documenten. Graag willen we huisartsenpraktijken meer vertrouwd laten raken met het voeren van ACP-gesprekken. Hiervoor organiseren we op 31 oktober een scholing. Interactief, met veel nadruk op het oefenen van de gesprekken en de toepassing in de praktijk. Heb je interesse, en neem je deel aan het zorgprogramma ouderen? Kom ook!

Ouderenzorg