Scholing multidisciplinaire aanpak diabetes van Arts en Leefstijl


De vereniging Arts en Leefstijl maakt zich hard voor een focus op leefstijl als medicijn. Zo organiseert de vereniging regelmatig scholingsbijeenkomsten voor artsen en andere zorgprofessionals. 

Bij patienten met diabetes type 2 zijn leefstijlinterventies gericht op koolhydraatbeperking in de voeding bewezen effectief. Maar hoe verhouden deze zich tot medicamenteuze interventies? En hoe kunnen huisarts, praktijkondersteuner, dietist, leefstijlcoach en apotheker samenwerken? Op 28 november as. organiseert Arts en Leefstijl een bijeenkomst (middag en avond) voor deze verschillende zorgverleners waarbij voor iedere groep vakinhoudelijke informatie wordt gegeven op niveau met daarnaast aandacht voor onderlinge samenhang en samenwerking.

De scholing vindt plaats in Rotterdam (precieze locatie volgt) en leden van IZER krijgen 50 euro korting dankzij samenwerking met Gezond010, waardoor de kosten 145 euro zijn.

Hier lees je meer over de scholing en kun je je inschrijven