Erkende kwaliteit voor scholing


KNMG heeft IZER per 1 december 2019 volledige instellingsaccreditatie verleend. Hiermee erkent KNMG dat de scholing die georganiseerd wordt door IZER gedurende de afgelopen jaren van een constante en onberispelijke kwaliteit is.

KNMG verleent deze accreditatie als scholing, zowel inhoudelijk als logistiek, goed geborgd is. Niet alleen de kwaliteit van scholing is van belang, maar ook het gehele proces van onderwerpkeuze, feedback van deelnemers, doelgroep, cursusleiding en beleid. De kwaliteitscirkel (PDCA) dient goed zichtbaar en van constante kwaliteit te zijn. De controle bestaat uit onder andere een periodieke visitatie door het ABC1. Als IZER een scholing organiseert, voldoet deze altijd aan de volgend eisen:

  • De scholing is altijd onafhankelijk en wordt niet door de farmaceutische industrie gefinancierd.
  • Er wordt altijd gebruik gemaakt van de nieuwste standaarden en best practices.
  • En er wordt accreditatie aangevraagd bij relevante beroepsgroepen.
Accreditatie